Bishop's Palace (Pałac Biskupa)
'The documents show that between 14th and 17th centuries it served as the seat of the episcopal curia. The building was erected nearby the Kamień Pomorski cathedral in the second half of the 15th century in the place of the former court of the curia of Pomeranian bishops from the 14th century. In 1568, the building was thoroughly rebuilt in the Renaissance style. The interior and facades were changed, including the gable, which was covered with traceries, fashionable at that time, referring to the decorations of the Gryfici princely family residencies.
The characteristic elements of the palace are the late-gothic, tracery gable from the north, the 16th-century bay window on the west side wall belonging to the best works of this type of architecture in Pomerania, and a three-story staircase inside the building.
After rebuilding from the devastation of World War II, a public library was established in the palace. Currently, the palace is used as a church archive and a place where church groups have meetings.In the summer, the interiors are used as exhibition halls.' Wikipedia
----------
Pałac Biskupa.
'Z dokumentów wynika, że w wiekach XIV-XVII służył jako siedziba kurii biskupiej. Budynek został wzniesiony przy katedrze kamieńskiej w drugiej połowie XV wieku w miejscu wcześniejszego dworu kurii biskupów pomorskich z XIV wieku. W 1568 roku obiekt został gruntownie przebudowany w stylu renesansowym. Zmieniono wnętrze i elewacje, łącznie ze szczytem, który pokryto modnymi w tym czasie maswerkami, nawiązującymi do dekoracji książęcych rezydencji Gryfitów.
Charakterystycznymi elementami pałacu są: późnogotycki, maswerkowy szczyt od strony północnej, XVI-wieczny wykusz na ścianie bocznej zachodniej należący do najlepszych dzieł tego typu architektury na Pomorzu oraz trójbiegowa klatka schodowa wewnątrz budynku.
Po odbudowie ze zniszczeń z II wojny światowej w pałacu urządzono bibliotekę publiczną. Obecnie w budynku znajduje się archiwum kościelne oraz siedziba grup przykościelnych. W okresie letnim wnętrza są wykorzystywane jako sale wystawowe.' Wikipedia
Linked to:

Location: Plac Katedralny, Kamień Pomorski, Polska

Pałac Biskupa

by on Sunday, May 31, 2020
Bishop's Palace (Pałac Biskupa) 'The documents show that between 14th and 17th centuries it served as the seat of the episcopal cur...
Location: Ekopark Wschodni, Kołobrzeg, Polska

Swans

by on Saturday, May 30, 2020
... February 2020 ... Linked to: Weekend Reflections Saturday Snapshot Saturday's Critters
... 'Shoal of fish' installation ...  April 2019...
----------
... instalacja 'Ławica ryb' ... kwiecień 2019 roku ...
Linked to:


Location: Ulica Rzeczna, Kołobrzeg, Polska

b&w_20200529

by on Friday, May 29, 2020
... 'Shoal of fish' installation ...  April 2019... ---------- ... instalacja 'Ławica ryb' ... kwiecień 2019 roku ... ...
... 'v'iolet spring heather ...
Linked to:

Location: Cambridge University Botanic Garden, Cambridge, Wielka Brytania

Spring heather

by on Friday, May 29, 2020
... 'v'iolet spring heather ... Linked to: Floral Friday Foto Friday Bliss The Weekend Roundup:'V'
Location: Marina Solna, Kołobrzeg, Polska

Morning in the marina

by on Thursday, May 28, 2020
... Linked to: Natur Donnerstag My Corner of the World Travel Photos Wordless Wednesday on Chickadee Lane Skywatch Friday ...
It was a short visit to Mrzeżyno. The sunny day gave that opportunity.
----------
To była krótka wizyta w Mrzeżynie. Słoneczna pogoda dała ku temu okazję.
Linked to:Sunny day

by on Wednesday, May 27, 2020
It was a short visit to Mrzeżyno. The sunny day gave that opportunity. ---------- To była krótka wizyta w Mrzeżynie. Słoneczna pogoda dała...
External exhibition 'Polish Independence Gene'. September 2019.
I hope this year's presidential election in Poland will be free and independent.
----------
Wystawa zewnętrzna 'Polski Gen Wolności'. Wrzesień 2019 roku.
Mam nadzieję, że tegoroczne wybory będą wolne i niezależne.
Linked to:


Location: Ulica Sybiraków, Kołobrzeg, Polska

Independence

by on Tuesday, May 26, 2020
External exhibition 'Polish Independence Gene'. September 2019. I hope this year's presidential election in Poland will be free...
Location: Plac Katedralny 8, Kamień Pomorski, Polska

InSPIREd Sunday_20200524

by on Sunday, May 24, 2020
The  cathedral  in  Kamień Pomorski . ---------- Katedra  w  Kamieniu Pomorskim . Linked to: InSPIREd Sunday ...
Patas Monkeys in Gdańsk Zoo.
----------
Małpy patas w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym.
Linked to:Location: Ulica Karwieńska 3, Gdańsk, Polska

Monkeys

by on Saturday, May 23, 2020
Patas Monkeys in  Gdańsk Zoo . ---------- Małpy patas w  Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym . Linked to: Saturday's Critters ...