2020-05-31

Pałac Biskupa

Bishop's Palace (Pałac Biskupa)
'The documents show that between 14th and 17th centuries it served as the seat of the episcopal curia. The building was erected nearby the Kamień Pomorski cathedral in the second half of the 15th century in the place of the former court of the curia of Pomeranian bishops from the 14th century. In 1568, the building was thoroughly rebuilt in the Renaissance style. The interior and facades were changed, including the gable, which was covered with traceries, fashionable at that time, referring to the decorations of the Gryfici princely family residencies.
The characteristic elements of the palace are the late-gothic, tracery gable from the north, the 16th-century bay window on the west side wall belonging to the best works of this type of architecture in Pomerania, and a three-story staircase inside the building.
After rebuilding from the devastation of World War II, a public library was established in the palace. Currently, the palace is used as a church archive and a place where church groups have meetings.In the summer, the interiors are used as exhibition halls.' Wikipedia
----------
Pałac Biskupa.
'Z dokumentów wynika, że w wiekach XIV-XVII służył jako siedziba kurii biskupiej. Budynek został wzniesiony przy katedrze kamieńskiej w drugiej połowie XV wieku w miejscu wcześniejszego dworu kurii biskupów pomorskich z XIV wieku. W 1568 roku obiekt został gruntownie przebudowany w stylu renesansowym. Zmieniono wnętrze i elewacje, łącznie ze szczytem, który pokryto modnymi w tym czasie maswerkami, nawiązującymi do dekoracji książęcych rezydencji Gryfitów.
Charakterystycznymi elementami pałacu są: późnogotycki, maswerkowy szczyt od strony północnej, XVI-wieczny wykusz na ścianie bocznej zachodniej należący do najlepszych dzieł tego typu architektury na Pomorzu oraz trójbiegowa klatka schodowa wewnątrz budynku.
Po odbudowie ze zniszczeń z II wojny światowej w pałacu urządzono bibliotekę publiczną. Obecnie w budynku znajduje się archiwum kościelne oraz siedziba grup przykościelnych. W okresie letnim wnętrza są wykorzystywane jako sale wystawowe.' Wikipedia
Linked to:

2020-05-29

b&w_20200529

... 'Shoal of fish' installation ...  April 2019...
----------
... instalacja 'Ławica ryb' ... kwiecień 2019 roku ...
Linked to:


2020-05-27

Sunny day

It was a short visit to Mrzeżyno. The sunny day gave that opportunity.
----------
To była krótka wizyta w Mrzeżynie. Słoneczna pogoda dała ku temu okazję.
Linked to:2020-05-26

Independence

External exhibition 'Polish Independence Gene'. September 2019.
I hope this year's presidential election in Poland will be free and independent.
----------
Wystawa zewnętrzna 'Polski Gen Wolności'. Wrzesień 2019 roku.
Mam nadzieję, że tegoroczne wybory będą wolne i niezależne.
Linked to: