An afternoon on the S6 road.
Linked to:


Location: Droga Ekspresowa S6, Polska
Location: Ulica Chopina, Kołobrzeg, Polska

Snowdrops and moss

by on Thursday, April 30, 2020
... Linked to: Natur Donnerstag My Corner of the World Travel Photos Wordless Wednesday on Chickadee Lane
Location: Kamień Pomorski, Polska

Big Treasures...

by on Wednesday, April 29, 2020
... in  Kamień Pomorski  ... Linked to: Wednesday Around The World Image-In-Ing Pictorial Tuesday #Wordless Wedn...
Location: Kamień Pomorski, Polska

Little Treasures...

by on Tuesday, April 28, 2020
...  Kamień Pomorski  ... Linked to: Tuesday's Treasures Our World Tuesday Travel Tuesday bethere2day ...
... during the pandemia.
Our parks and beaches have been opened again. No wonder we could see many people on the stroll enjoying the sun ...
--------
... podczas pandemii...
Nasze oarki i plaże znów zostały otwarte. Nic dziwnego, że mogkiśmy zobaczyć tak wielu ludzi na spacerze i cieszących się słońcem...
Linked to:Location: Bulwar Jana Szymańskiego, Kołobrzeg, Polska

By the sea...

by on Monday, April 27, 2020
... during the pandemia. Our parks and beaches have been opened again. No wonder we could see many people on the stroll enjoying the sun .....
'Co-Cathedral of St Mary, St. John the Baptist and St. Faustin the bishop in Kamień Pomorski - the church of the Roman Catholic parish of St. Otto in Kamień Pomorski. The historic cathedral of the Pomeranian diocese.
In the years 1972–1992 the temple served as a co-cathedral of the Szczecin-Kamień diocese. Currently, it is a co-cathedral of the Szczecin-Kamień archdiocese.
On September 1, 2005, the co-cathedral and the neighbouring building complex were declared a Historical Monument by the decree of the President of the Republic of Poland.' Wikipedia
----------
'Konkatedra Najświętszej Marii Panny, św. Jana Chrzciciela i św. Faustyna biskupa w Kamieniu Pomorskim – kościół parafii rzymskokatolickiej św. Ottona w Kamieniu Pomorskim. Historyczna katedra diecezji pomorskiej.
W latach 1972–1992 świątynia pełniła funkcję konkatedry diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Obecnie jest konkatedrą archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.
1 września 2005 roku konkatedra oraz sąsiadujący z nią zespół budynków rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały uznane za Pomnik Historii.' Wikipedia
Linked to:


Location: Plac Katedralny, Kamień Pomorski, Polska

Katedra w Kamieniu Pomorskim

by on Sunday, April 26, 2020
'Co-Cathedral of St Mary, St. John the Baptist and St. Faustin the bishop in  Kamień Pomorski - the church of the Roman Catholic parish...