GAZ-46 MAW Amphibious Vehicle.
'The experience gained by the Red Army during the use, of US-made lightweigh amphibious vehicles Ford GPA, delivered to the USSR under the lend-lease agreement, intiated the working process on the Soviet equivalent of this kind of vehicle. Using the components of implemented in the early fifties GAZ-69 4x4 car, the floating device designated as GAZ-46 MAW was constructed. Produced for three years (1952-1955) the vehicle has been replaced by BRDM-1 armored car. The user of GAZ-46 MAV were the Soviet Army and the armed forces of the Warsaw Pact countries. During the Oder-crossing operation in 1945, the 1. Polish Army used the Soviet amphibious vehicles Ford GPA, which was the predecessor of GAZ-46 MAW'.
----------
Amfibia GAZ-46 MAW
'Doświadczenia zdobyte przez Armię Czerwoną w trakcie używania amerykańskich, lekkich amfibii Ford GPA, dostarczonych do ZSRR w ramach umowy pożyczki-dzierżawy zainicjowały prace nad radzieckim odpowiednikiem tego pojazdu. Wykorzystując podzespoły wdrożonego do produkcji na początku lat piećdzisiątych samochodu terenowego GAZ-69, powstała odmiana pływająca, oznaczona jako GAZ-46 MAW. Produkowany przez trzy lata (1952-1955) pojazd został zastąpiony samochodem pancernym BRDM-1. Użytkownikiem GAZa-46 MAV była armia radziecka oraz siły zbrojne państw Układu Warszawskiego. Podczas forsowania Odry w 1945 r. 1. Armia Wojska Polskiego użyła użyczonych przez stronę radziecką amfibii Ford GPA, na których wzorowana była konstrukcja GAZa-46 MAW'.
Linked to:
Tuesday's Treasures
bethere2day
Our World Tuesday

Amfibia

by on Tuesday, October 31, 2017
GAZ-46 MAW Amphibious Vehicle. 'The experience gained by the Red Army during the use, of US-made lightweigh amphibious vehicles Ford GP...
Another building site in my city. This block of flats is called Honey House and it will be finished by the middle of 2018.
----------
Kolejny plac budowy  w moim mieście. Budynek mieszkalny nazywa się Miodowy Dom i będzie ukończony do połowy 2018 r.

March 2017
----------
Marzec 2017 r.
 August 2017
----------
Sierpień 2017 r.
Linked to:

Honey House

by on Monday, October 30, 2017
Another building site in my city. This block of flats is called Honey House and it will be finished by the middle of 2018. ---------- Kole...
When I visited the cathedral in September I had a chance to see exhibition dedicated to Bishop Ignacy Jeż (1914-2007).
'Ignacy Ludwik Jeż was a Bishop of Koszalin - Kolobrzeg diocese. He was born in Radomysl Wielki on 31 July 1914 and ordained a catholic priest on 20 June 1937. In 1942 he was sent first to Niemcow labour camp and then interned in Dachau concentration camp as prisoner no. 37196 (...) After the camp was liberated by the American forces in 1945, he returned to priesthood, and from 1946 until 1960 he was the director of a Catholic Gymnasium in Katowice. On 5 June 1960, under Pope John XXIII, Cardinal Stefan Wyszyński and future Cardinal Boleslaw Kominek appointed him Titular Bishop of Alba Maritima. In 1967 he was elevated to Auxiliary Bishop of the Catholic Archdiocese of Wroclaw. In 1972 he was appointed Bishop of Koszalin - Kolobrzeg (...) He held this post until 1 February 1992, when, at the age of 77, his resignation request was accepted by Pope John Paul II. Jeż died on 16 October 2007 in Rome, Italy, the day before the announcement that Pope Benedict VXI had planned to make him a cardinal (in the consistory of 24 November 2007).' Wikipedia.
Bishop Ignacy Jeż was buried on 23 October 2007 in the crypt of thr Co-cathedral Basilica of the Assumption of the Blessed Virgin Mary.
----------
Gdy odwiedziłam katedrę we wrześniu miałam okazję zobaczyć wystawę poświęconą biskupowi Igancemu Jeżowi (1914 - 2007).
' (...) Ignacy Ludwik Jeż był biskupem diecezji koszalińsko-kołóbrzeskiej. Urodził się w Radomyślu Wielkim 31 lipca 1914 r., stał się księdzem 20 czerwca 1937 r. W 1942 r. został najpierw wysłany do obozu pracy Niemców, a potem przeniesiony do obozu koncentracyjnego Dachau jako więzień nr 37196 (...) Kiedy obóz został wyzwolony przez Amerykanów w 1945 r. , powrócil kapłaństwa i od 1946 r. do 1960 r. był dyrektorem Katolickiego Gimnazjum w Katowicach, 5 Czerwca 1960 r. papież Jan XXIII mianował go Tytularnym Biskupem Alba Maritima. Konsekratorami byli: kardynał Stefan Wyszyński i przyszły kardynał Bolesław Kominek. W 1967 r. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej.. W 1992 r. został biskupem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (...) Tą funkcję pełnił do 1 lutego 1992 r., kiedy to w wieku 77 lat zrezygnował, a jego rezygnację zaakceptował papież Jan Paweł II . Biskup Jeż zmarł 16 października 2007 r. w Rzymie, dzień przed ogłoszeniem przez papieża Benedykta XVI, iż chce go mianować kardynałem  w listopadzie 2007. ' Wikipedia.
Biskup Ignacy Jeż został pochowany 23 października 2007 r. w krypcie Bazyliki Konkatedralnej Wniebowzięcia NMP.

Linked to:

Jeż

by on Sunday, October 29, 2017
When I visited the cathedral  in September I had a chance to see exhibition dedicated to Bishop Ignacy Jeż (1914-2007). 'Ignacy Ludwik ...
Purple dead nettle (Lamium purpureum) at Stefan Zeromski Park, May 2017.
----------
Jasnota purpurowa (Lamium purpureum) w Parku im. Stefana Żeromskiego, maj 2017 r.
Linked to:

Lamium

by on Saturday, October 28, 2017
Purple dead nettle ( Lamium purpureum ) at Stefan Zeromski Park, May 2017. ---------- Jasnota purpurowa ( Lamium purpureum ) w Parku im. S...
A lady taking selfie at Busola restaurant. Ustronie Morskie, July 2017.
----------
Kobieta robiąca sobie zdjęcie w retauracji Busola. Ustronie Morskie, lipiec 2017 r.
Linked to:Selfie

by on Friday, October 27, 2017
A lady taking selfie at Busola restaurant. Ustronie Morskie, July 2017. ---------- Kobieta robiąca sobie zdjęcie w retauracji Busola. Ustr...
The Solna Maria, Kolobrzeg,
Linked to:

KOL-59

by on Friday, October 27, 2017
The Solna Maria, Kolobrzeg, Linked to: Skywatch Friday Friday Photo Journal
By the river...
----------
Nad rzeką...
And by the canal...
----------
I nad kanałem...
Linked to:Autumn

by on Thursday, October 26, 2017
By the river... ---------- Nad rzeką... And by the canal... ---------- I nad kanałem... Linked to: Outdoor Wednesday Wedn...
There are so many parks here in Kolobrzeg and I love them all! P is for Park.

Henryk Dąbrowski Park, April 2017.
Teatralny Park, May 2017.
Teatralny Park, November 2016.
18th of March Park, November 2016.
Stefan Zeromski Park, May 2017.
Stefan Zeromski Park, February 2016.
Jednosci Narodowej Park, March 2017.
Linked to:

P for Park

by on Wednesday, October 25, 2017
There are so many parks here in Kolobrzeg and I love them all! P is for Park. Henryk Dąbrowski Park, April 2017. Teatralny Park, May 2...
There is a new bike path at Lopuskiego St. Before there was only heat pipe and bridge next to it. Right now the bike path runs over the heat pipe.


Before...
----------
Przed...
After...
--------
Po...
Linked to:

Bike path

by on Monday, October 23, 2017
There is a new bike path at Lopuskiego St. Before there was only heat pipe and bridge next to it. Right now the bike path runs over the heat...
Stained glass windows in the cathedral. This one shows Maria from sanctuarium iLevoča, Slovakia.
----------
Witraże w katedrze. Ten pokazuje Marię z sanktuarium w Lewoczy na Słowacji.

Here you can find Hungarian theme in the cathedral.
----------
Tu możecie znaleźć węgierski motyw w katedrze.


Linked to:Slovakia

by on Sunday, October 22, 2017
Stained glass windows in the cathedral. This one shows Maria from sanctuarium i n  Levoča , Slovakia. ---------- Witraże w katedrze. Ten p...