Plaża tutaj powinna mieć około 30 metrów szerokości (zdjęcie z sieprnia 2021)

----------

The beach here should be about 30 meters wide (picture from August 2021)

Po wichurach niewiele z niej zostało.

----------

After the storms, there is not much left of it.

Na szczęście Urząd Morski w Szczecinie już przygotowuje się do refulacji brzegów. Piasek będzie wydobywany z dna morskiego pogłębiarką i przerzucany na plażę systemem rurociągów. 
----------
Fortunately, the Maritime Office in Szczecin is already getting ready to restore the beach. The sand will be dredged from the seabed and transferred to the beach via a pipeline system.


Latem ucieszy nas szeroka plaża...
----------
The wide beach will make us happy in the summer.


Location: Kolobrzeg, Poland

Restoration of the beach

by on Monday, February 28, 2022
Plaża tutaj powinna mieć około 30 metrów szerokości (zdjęcie z sieprnia 2021) ---------- The beach here should be about 30 meters wide (pict...

Ierapetra’s mosque (Tzami) in Kato Mera (the Old City) was built in the late 19th century by Turks.

Its minaret was restored in the early 1950s as well as its fountain. 

Ottoman fountain is located in the southwest of the mosque and form with it a remarkable complex of the Ottoman architecture in Crete. The name of this type of fountain is a sebil or sabil, which is a small kiosk in the Islamic architectural tradition where water is freely dispensed to members of the public. 

----------

Meczet Ierapetry (Tzami) w Kato Mera (Stare Miasto) został zbudowany pod koniec XIX wieku przez Turków.

Na początku lat pięćdziesiątych odrestaurowano jego minaret i fontannę.

Fontanna osmańska znajduje się na południowy zachód od meczetu i tworzy wraz z nią niezwykły kompleks architektury osmańskiej na Krecie. Nazwa tego typu fontanny to sebil lub sabil, co oznacza małą budowlę w islamskiej tradycji architektonicznej, w którym woda jest swobodnie rozdawana członkom społeczeństwa.

Linked to: InSPIREd Sunday


Location: Ierapetra 722 00, Greece

Tzami

by on Saturday, February 26, 2022
Ierapetra’s mosque (Tzami) in Kato Mera (the Old City) was built in the late 19th century by Turks. Its minaret was restored in the early 19...

 ... having fun in the sand...

Location: Kołobrzeg, Poland

... śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis) ...

----------

... common snowdrop (Galanthus nivalis...

Location: Park Nadmorski, Kołobrzeg, Poland

First signs of spring

by on Friday, February 25, 2022
... śnieżyczka przebiśnieg ( Galanthus nivalis ) ... ---------- ... common snowdrop ( Galanthus nivalis )  ... Linked to:  Natur Donnerstag ...

Eunice didn't scare tourists, animals, or kitesurfers. Pictures are from the morning, when the beach was almost empty, and from the afternoon. 

----------

Eunice nie wystraszyła turystów, zwierząt czy kitesurferów. Zdjęcia zostały zrobione o poranku, kiedy to plaża jeszcze była prawie pusta, i popołudniu.

Location: Kolobrzeg, Poland

Orkan Eunice

by on Thursday, February 24, 2022
Eunice didn't scare tourists, animals, or kitesurfers. Pictures are from the morning, when the beach was almost empty, and from the afte...