I like it too, but for a short time. We've experienced a lack of energy, water, and heating, so no more fun... Fortunately, the problems were dealt with quickly. 

----------

Ludzie uwielbiają wietrzną pogodę tutaj. Też ją lubię, ale tylko przez krótki czas. Doświadczyliśmy braku prądu, wody i ogrzewania, więc już mnie tak nie cieszy... Na szczęście szybko uporano się z problemami. Location: Bulwar Jana Szymańskiego, 78-100 Kołobrzeg, Poland

People love windy weather here

by on Monday, January 31, 2022
I like it too, but for a short time. We've experienced a lack of energy, water, and heating, so no more fun... Fortunately, the problems...

 More pictures and information about this church in Part 1.

----------

Więcej zdjęć i informacji na temat tego kościoła w części 1

Linked to: InSPIREd SundayLocation: Plac Katedralny 18, 50-329 Wrocław, Polska
Location: Kolobrzeg, Poland

Skywatch Friday_20220127

by on Wednesday, January 26, 2022
 ... Linked to:  Skywatch Friday ,  Little Things Thursday ,  Thankful Thursday ,  Black And White Weekend ,  Natur Donnerstag . 
Location: Molo, Bulwar Jana Szymańskiego, Kołobrzeg, Poland

Wind, wind, wind

by on Wednesday, January 26, 2022
 ... Linked to:  My Corner of the World ,  Travel Photos ,  Wednesday Around The World . 
Location: Kołobrzeg, Poland

So much wind

by on Monday, January 24, 2022
 ... Linked to:  Our World Tuesday ,  Tuesday's Treasures ,  bethere2day ,  Travel Tuesday ,  Image-In-Ing ,  Pictorial Tuesday ,  Tuesd...
'Archikatedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu jest rzymskokatolickim gotyckim kościołem parafialnym, a także głównym kościołem biskupów wrocławskich. Zlokalizowana jest na wrocławskim Ostrowie Tumskim przy Placu Katedralnym.
Obecna, czwarta katedra pochodzi zasadniczo z okresu gotyku, z XIII–XIV w. Poprzedzały ją jednak 3 inne kościoły znajdujące się w tym samym miejscu. Obecny kształt jest efektem barokowych uzupełnień oraz współczesnych restauracji po zniszczeniach wojennych. Uchodzi za pierwszą w pełni gotycką świątynię na ziemiach polskich.' Źródło: 
----------
The Cathedral of St. John the Baptist in Wrocław is a Roman Catholic Gothic parish church, as well as the main church of Wrocław bishops. It is located in Wrocław's Ostrów Tumski, at the Cathedral Square.
The present, the fourth cathedral comes basically from the Gothic period, from the thirteenth to the fourteenth centuries. However, it was preceded by three other churches located in the same place. The current shape is the result of baroque additions and contemporary restoration after the war. It is considered to be the first fully gothic temple in Poland.


Location: Plac Katedralny 18, Wrocław, Poland