My contribution to CDP Theme Day. June theme: Nature.
A Chestnut tree in Stefan Zeromski Park. May 2017.
----------
Mój wkład do CDP Theme Day. Czerwcowy temat: Natura.
Park im. Stefana Żeromskiego, maj 2017 r.
Linked to:

CDP Theme Day

by on Wednesday, May 31, 2017
My contribution to  CDP Theme Day . June theme: Nature. A Chestnut tree in Stefan Zeromski Park. May 2017. ---------- Mój wkład do  CDP T...
Few miles away from Kolobrzeg harbour, terrorists took over the passenger catamaran...  But everything was under control.
The Special Forces, Border Guards, firemen, policemen and many other units coordinated together to retrieve the boat.
It was a scenario of a training drill named KAPER 17 which was prepared by Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. More then four hundred people participated in it. There was also two officers from Illinois National Guard (ILNG) observing the maneuvres and cooperating with DO RSZ.  The mission was a full success!
These are the pictures of the units leaving the harbour for the mission.
---------
Kilka mil od kołobrzeskiego portu terroryści opanowali pasażerski katamaran 'Jantar'... ale wszystko było pod kontrolą.
Wojska Specjalne, Straż Graniczna, strażacy, policjanci i wiele innych jednostek było koordynowanych by odzyskać łódź.
Taki był scenariusz treningu pod nazwą KAPER 17, przygotowany przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ponad czterysta osób brało w nim udział. Ponadto dwóch oficerów z Gwardii Narodowej Stanu Illinois obserwował manewry jako część współpracy z DO RSZ. Misja zakończyła się pełnym sukcesem!
To są zdjęcia jednostek wypływających z portu na akcję.
Linked to:

U for Under Control

by on Wednesday, May 31, 2017
Few miles away from Kolobrzeg harbour, terrorists took over the passenger catamaran...  But everything was under control. The Special Force...
On Thursday a display of military equipment took place nearby the lighthouse. Don't ask me to name this stuff... The Days of Kolobrzeg.
----------
W czwartek odbył się pokaz sprzętu wojskowego.  Nie każcie mi nazywać te rzeczy... Dni Kołobrzegu.

Minesweeper robot was very popular that day, especially among the children.
----------
Robot saperski był popularny tego dnia, zwłaszcza wśród dzieci.
Minesweeper patrol car.
----------
Saperski pojazd patrolowy.
Minesweeper's protective suit.
----------
Ubiór ochronny sapera.
RPG (rocket-propelled grenade).
----------
RPG (ręczny granatnik przeciwpancerny).
View from the lighthouse.
----------
Widok z latarni morskiej.
Secured live bomb on the lifter.
----------
Zabezpieczony niewybuch na podnośniku.
Linked to:
Tuesday Treasures
Our World Tuesday
bethere2day


Military equipment

by on Tuesday, May 30, 2017
On Thursday a display of military equipment took place nearby the lighthouse. Don't ask me to name this stuff... The Days of Kolobrzeg. ...
On Saturday week ago the Dragon Boats Regatta took place on the Parseta River.
The very first race was in 2000, when partner city of Barth presented Kolobrzeg with a german Drachenboote. Since then every year the Dragon Boats Regatta preface the Days of Kolobrzeg. The great thing about the regattas is that you can arrange your own squad, eg. people from school, friends from the same pub or a book club ...
Teams consist of sixteen to twenty paddlers, one drummer and one helmsman.
This year eighteen teams competed in the race and the winner was the Maritime College team.
----------
W sobotę tydzień temu na Parsęcie odbyły się Regaty Smoczych Łodzi.
Pierwszy tego typu wyścig miał miejsce w 2000 r., gdy miasto partnerskie Barth dało niemieckie Drachenboote dla Kołobrzegu. Od tamtej pory co roku Regaty Smoczych Łodzi rozpoczynają Dni Kołobrzegu. Dobrym pomysłem jest to, że można stworzyć skład z kolegami ze szkoły, pracy, przyjaciółmi z pubu czy klubu książki...
Drużyny składająsię z szesnatsu do dwudziestu zawodników, jednego bębniarza i jednego sternika.
W tym roku zaprezentowało się osiemnaście zespołów, a zwycięzcą został Zespół Szkół Morskich.
In other posts I hope to show you few more events accompanied the Days of Kolobrzeg.
----------
W następnych postach mam nadzieję pokazać Wam kilka wydarzeń towarzyszących Dniom Kołobrzegu.


Dragon Boats Regatta

by on Monday, May 29, 2017
On Saturday week ago the Dragon Boats Regatta took place on the Parseta River. The very first race was in 2000, when partner city of Barth ...
I don't know what kind of a tree is it. Anyone? I took these pictures in April this year.
----------
Nie wiem, co to za drzewo. Czy ktoś wie? Zdjęcia zrobiłam w kwietniu tego roku.


Linked to:
#My Sunday Photo
Sundays In My City
Weekend Green
Floral Friday

????

by on Sunday, May 28, 2017
I don't know what kind of a tree is it. Anyone? I took these pictures in April this year. ---------- Nie wiem, co to za drzewo. Czy...
The Marine Hotel played a host for the Denmark football team participating in Euro 2012. The ball and the Danish mermaid are symbols of that event.
----------
Hotel Marine gościł drużynę Danii, biorącą udział w Football Euro 2012. Piłka i duńska syrenka są symbolami tego wydarzenia.

The Ball

by on Saturday, May 27, 2017
The Marine Hotel played a host for the Denmark football team participating in Euro 2012. The ball and the Danish mermaid are symbols of that...
Paintings seen through the glass wall at Regionalne Centrum Kultury .
----------
Obrazy widziane przez szklaną ścianę at Regionalne Centrum Kultury.
Linked to:

B&W Weekend

by on Friday, May 26, 2017
Paintings seen through the glass wall at Regionalne Centrum Kultury  . ---------- Obrazy widziane przez szklaną ścianę at Regionalne Centr...
The Parseta river. View from Zygmuntowska St.
----------
Rzeka Parsęta. Widok z ulicy Zygmuntowskiej.
Linked to:
Skywatch Friday
Friday Photo Journal

Skywatch Friday

by on Friday, May 26, 2017
The Parseta river. View from Zygmuntowska St. ---------- Rzeka Parsęta. Widok z ulicy Zygmuntowskiej. Linked to: Skywatch Friday Frid...
Motoserce = Motoheart

It was the 9th time that bikers from moto club 'Voyager' organised a blood donation event for our hospital. With a little help from your friends you can make the world better a better place.
----------
To już dziewiąty raz, gdy motocykliści z klubu 'Voyager' zorganizowali zbiórkę krwi dla kołobrzeskiego szpitala. Z małą pomocą przyjaciół można zmienić świat.

We had a chance to see fast and furious speeder bikes and classic Harleys.
----------
Oglądaliśmy szybkie i wściekłe ścigacze, jak i klasyczne Harleye.
There was a "bloodbus" where volunteers could donate blood or register asmpotential blood donors.
----------
Na Skwerze Pionierów przystanął krwiobus, gdzie chętni oddawali krew lub rejestrowali się jako dawcy.
Local producers as usual prepared yummy food and for those with a taste for culture there was a performance of The Swan Lake.
----------
Lokalni producenci jak zwykle przygotowali pyszne jedzenie, a dla spragnionych kultury dziewczęta zatańczyły Jezioro Łabędzie,.
Getting ready for collision...
----------
Przygotowując się do wypadku...
Listening to the music. Banda Puchatka was one of the bands.
----------
Słuchając muzyki. Banda Puchata była jednym z zespołów.
Linked to:

Motoserce

by on Thursday, May 25, 2017
Motoserce = Motoheart It was the 9th time that bikers from moto club 'Voyager' organised a blood donation event for our hospital. ...
We have so many parks  here in Kolobrzeg, so there is one easy letter for me: T for trees for ABC Wednesday.

Linked to:

T for Trees

by on Wednesday, May 24, 2017
We have so many parks  here in Kolobrzeg, so there is one easy letter for me: T for trees for ABC Wednesday . Linked to: ABC We...
"In 1910, the complex of power plant buildings on Lopuskiego St opened. It formed the basis of municipal power company - the hydro mill on Mlynska St (the hydrophone building remains remains to these days *) was also a resource. The main power plant had a DC headquarters of 2 x 220 V with a steam- power generator and a battery pack. Power generation was provided by two steam boilers manufactured by Steinmmuler from Gummersbach. Its heating surfaced measured 76.3 m2, with built-in superheaters with an area of 16.7 m2 to 11 Atm of excess pressure and temperature of 325 °C. In the engine room, there were two double steam machines, produced by Hannoversche Maschinenbau A.-G. from Hannover withthe utility power of 180 hp coupled to a DC generator manufacctured by Siemens-Schuckert-Werke from Berlin. This company also made the powerline network and street lighting. Technical equipment was scrapped at the end of the 1950s. 'Marona' was placed in the buildings confectionery factory." Table next to the building.
"Zespół budynków elektrowni przy ul. Łopuskiego został oddany do użytku w 1910 r. Stanowił podstawę miejskiego zakładu energetycznego, w którego zasobie znajdowała się również elektrownia wodna przy ul. Młyńskiej (budynek hydroforni zachował się do dziś *). Elekrownia główna miała centralę prądu stałęgo 2 x 220 V z napędem parowym i baterią akumulatorów. Wytwarzanie prądu zapewniały dwa kotły parowe produkcji firmy Steinmuler z Gummersbach o powierzchni grzejnej 76,3 m2, z wbudowanymi przegrzewaczami o powierzchni 16,7 m2 na 11 Atm. nadciśnienia i temperaturze 325°C. W maszynowni były dwie podwójne maszyny parowe produkcji Hannoversche MAschinenbau A.-G. z Hanoweru z mocą użytkową 180KM, sprzężone z generatorami prądu stałego produkcji Siemens-Schuckert-Werke z Berlina, która wykonała również sieć kablową i oświetlenie ulic. Urządzenia techniczne zostały zezłomowane na końcu lat 50-tych XX w., a w budynkach umieszczono fabrykę słodyczy 'Marona'." Tablica obok budynku.

* The hydrophone building doesn't exist any more. It was demolished because of the safety reasons. You can read about that here.
* Hydrofornia już nie istnieje. Została zrównana z ziemią kilka tygodni temu z powodu bezpieczeństwa. Możecie przeczytać o tym tutaj.Linked to:
Tuesday Treasures
Our World Tuesday
bethere2day


Municipal Power Plant

by on Tuesday, May 23, 2017
"In 1910, the complex of power plant buildings on Lopuskiego St opened. It formed the basis of municipal power company - the hydro mill...