On the bike path towards Podczele.
----------
Na ścieżce rowerowej w stronę Podczela.
Linked to:

Weekend Green

by on Saturday, June 30, 2018
On the bike path towards  Podczele . ---------- Na ścieżce rowerowej w stronę  Podczela . Linked to: just be Saturday Sn...
The Alley of Remembrance  at municipal cemetery, Kolobrzeg.
----------
Alejka Pamięci  na cmentarzu miejskim, Kołobrzeg.
Linked to:

B&W_20180629

by on Friday, June 29, 2018
The Alley of Remembrance  at municipal cemetery, Kolobrzeg. ---------- Alejka Pamięci  na cmentarzu miejskim, Kołobrzeg. Linked to: ...
The sunset. And the moon later on.
----------
Zachód słońca. I ksieżyc w poźniejszej porze.
Linked to:

The Sunset

by on Friday, June 29, 2018
The sunset. And the moon later on. ---------- Zachód słońca. I ksieżyc w poźniejszej porze. Linked to: Skywatch Friday Frid...
The embankment by the Resko Przymorskie and Resko Canal was built in 2013 under the Operational Program 'sustainable development of the sector Fisheries and Coastal Fishing Areas 2007-2013'. It has 988 metres and helps to avoid flood for more than 15 square kilometre area. In the areas adjacent to the flood embankment, protected species of fauna and flora can be found. And today I present you quite ordinary birches.
----------
Wał przeciwpowodziowy nad jeziorem Resko Przymorskie i kanałem Resko został wybudowany w 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego: 'Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013. Ma 988 metrów długości i pomaga uniknąć powodzi na obszarze ponad 15 km2. Na terenach przyległych do wału przeciwpowodziowego można odnaleźć chronione gatunki fauny i flory. A dziś prezentuję całkiem zwyczajne brzozy.
Linked to:


Birches

by on Thursday, June 28, 2018
The embankment by the  Resko Przymorski e and Resko Canal  was built in 2013 under the Operational Program 'sustainable development of t...
Blooming cotoneaster - a shrub of Rosacea family. I think this is Cotoneaster integerrimus, (common cotoneaster), but I'm not one hundred per cent sure. May 2018.
----------
Kwitnąca irga - krzak z rodziny różowatych. Wydaje mi się, że to Cotoneaster integerrimus  (irga pospolita), ale na sto procent nie jestem pewna. Maj 2018 roku.
Linked to:

Y for Yellow

by on Wednesday, June 27, 2018
Blooming cotoneaster - a shrub of Rosacea family. I think this is Cotoneaster integerrimus , (common cotoneaster), but I'm not one hundr...
For the duration of the summer season, an observation wheel appeared in the Solna Marina. I hope to get some pictures from up there soon.
----------
Na czas sezonu letniego, w Marinie Solnej pojawiło się koło widokowe. Mam nadzieję, że już niedługo pokażę zdjęcia z góry.
Linked to:

Ferris Wheel

by on Monday, June 25, 2018
For the duration of the summer season, an observation wheel appeared in the Solna Marina. I hope to get some pictures from up there soon. -...
I prepared an update about Platany building site. Please, check my post from October 2017 to see the difference. It's gonna be a block of flats with business spaces at the ground floor. June 2018.
----------
Przygotowałam aktualizację na temat placu budowy 'Platanów'. Zajrzyjcie proszę na post z października 2017 roku by zobaczyć postęp. Będzie to budynek mieszkalny z przestrzenią sklepową na parterze. Czerwiec 2018 roku.

Platany update

by on Monday, June 25, 2018
I prepared an update about Platany building site. Please, check my post from October 2017  to see the difference. It's gonna be a block ...
The Union of Politically Repressed Miners 1949 - 1959.
----------
Związek Politycznie Represjonowanych Żołnierzy Górników 1949 - 1959.
Linked to:
InSPIREd Sunday
#My Sunday Photo
Sundays In My City

About the miners

by on Sunday, June 24, 2018
The Union of Politically Repressed Miners 1949 - 1959. ---------- Związek Politycznie Represjonowanych Żołnierzy Górników 1949 - 1959. ...
I'm waiting for this year's edition of Beach Project run by TVN Station. And this is the remainder from last year...
It was warm, but cloudy ;)
----------
Czekam na tegoroczną edycję Projektu Plaża organizowaną przez statcję TVN. W międzyczasie przypomnienie, jak było rok temu...
Ciepło, ale pochmurnie ;)
Linked to:
Is it gonna be fun this year?

by on Saturday, June 23, 2018
I'm waiting for this year's edition of Beach Project run by TVN Station. And this is the remainder from last year... It was warm, b...
Two reflections in the paddle from Kupiecka St.
----------
Dwa odbicia w kałuży na ulicy Kupieckiej.
Linked to:

Two reflections

by on Saturday, June 23, 2018
Two reflections in the paddle from  Kupiecka St . ---------- Dwa odbicia w kałuży na  ulicy Kupieckiej . Linked to: Weekend Reflec...

Every day I try to link up to different sites and memes. Thank you all hosts for the opportunity of sharing my work. And here is the list (if I forgot about somebody, please let me know):
----------
Każdego dnia staram się załączać zdjęcia do różnych stron i memów. Dziękuję wszystkim gospodarzom za możliwość dzielenia się swoimi zdjęciami. A oto lista (jeśli o kimś zapomniałam, proszę, daj znać):

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Link-ups

by on Friday, June 22, 2018
Every day I try to link up to different sites and memes. Thank you all hosts for the opportunity of sharing my work. And here is the list...
Having fun on the beach. August 2017.
---------
Zabawa na plaży. Sierpień 2017 r.
Linked to:


B&W_20180622

by on Friday, June 22, 2018
Having fun on the beach. August 2017. --------- Zabawa na plaży. Sierpień 2017 r. Linked to: Black And White Weekend

Garden pansies

by on Friday, June 22, 2018
A garden pansies in  the Przybylski Park . ---------- Bratki ogrodowe w  Parku Przybylskiego . Linked to: Friday Photo Journal F...