A new fountain on the promenade in night colours. September 2018.
----------
Nowa fontanna na promenadzie w nocnych barwach. Wrzesień, 2018 roku.
Linked to:
Location: Promenada, Kołobrzeg, Polska

Colours of the night

by on Tuesday, October 30, 2018
A new fountain  on the  promenade in night colours. September 2018. ---------- Nowa  fontanna  na  promenadzie  w nocnych barwach. Wrzesi...
...taking pictures...
...edited...
...the autumn has come...
...autumn sunset...
...a morning on the beach...
... cut in half...
...the chapel...

Location: Kołobrzeg, Polska

Monday random

by on Monday, October 29, 2018
...taking pictures... ...edited... ...the autumn has come... ...autumn sunset... ...a morning on the beach... ... cut in...
It was a foggy day... And the sea was so calm and 'q'uiet... September 2018.
----------
To był mglisty dzień... A morze było spokojne i ciche... wrzesień 2018 roku.
Linked to:
Location: Ścieżka do Podczela, Sułkowskiego, Kołobrzeg, Polska

My Sunday Photo_20181027

by on Sunday, October 28, 2018
It was a foggy day... And the sea was so calm and 'q'uiet... September 2018. ---------- To był mglisty dzień... A morze było spoko...
Na Grobli St (The Embankment St), Ekopark Wschodni, September 2018.
It's actually the path leading towards Na Grobli St. ( in Podczele ) and you always can meet here a lot of birds.
----------
Ulica Na Grobli, Ekopark Wschodni, wrzesień 2018 roku.
To właściwie dopiero ścieżka prowadząca do ulicy Na Grobli (w Podczelu ) i zawsze tu można spotkać wiele ptaków.
Linked to:
Location: Ekopark Wschodni, Kołobrzeg, Polska

Interesting street

by on Friday, October 26, 2018
Na Grobli St  (The Embankment St), Ekopark Wschodni, September 2018. It's actually the path leading towards Na Grobli St. ( in Podczele...
...
Linked to:
Location: Molo, Kołobrzeg, Polska
We've had awful wind for past few days ( but who doesn't? ).  I haven't got a chance to take pictures yet, that's why I search my archive and I show you pictures from last year ( also end of October ). It was hurricane Gregory.
----------
Mamy okropny wiatr od kilku dni ( bo kto nie ma? ). Nie miałam jeszcze okazji zrobić zdjęć, więc przeszukałam archiwum i pokazuję Wam zdjęcia z zeszłego roku (także koniec października ). To był huragan Grzegorz.
Linked to:

Location: Molo, Kołobrzeg, Polska

Skywatch Friday_20181026

by on Friday, October 26, 2018
We've had awful wind for past few days ( but who doesn't? ).  I haven't got a chance to take pictures yet, that's why I sear...
I don't know the species of this tree, but every autumn I like looking at it. 18th March Park, Kolobrzeg, October 2018.
----------
Nie znam gatunku tego drzewa, ale każdej jesieni lubię na nie patrzeć. Park 18 Marca, Kołobrzeg, październik 2018 roku.
Linked to:
Location: Plac 18 Marca, 87-100 Kołobrzeg, Polska

Mysterious tree

by on Thursday, October 25, 2018
I don't know the species of this tree, but every autumn I like looking at it.  18th March Park , Kolobrzeg, October 2018. ---------- N...
Location: park Generała Jana Henryka Dąbrowskiego, Kołobrzeg, Polska

P for Park

by on Wednesday, October 24, 2018
Jan Dąbrowski Park   in October 2018. Linked to: ABC Wednesday Wordless Wednesday Image-In-Ing Pictorial Tuesday
The most beloved treasure of our city. The Baltic Sea. October 2018.
Linked to:

Stay calm and relax

by on Tuesday, October 23, 2018
The most beloved treasure of our city. The Baltic Sea. October 2018. Linked to: Tuesday's Treasures Our World Tuesday Bl...
Early autumn in Jan Dąbrowski Park..
----------
Wczesna jesień w Parku Dąbrowskiego.
Linked to:

Wczesna jesień

by on Sunday, October 21, 2018
Early autumn in  Jan Dąbrowski Park . . ---------- Wczesna jesień w  Parku Dąbrowskiego . Linked to: My Sunday Best Rub...