...
Linked to:


Location: Av. des Champs-Élysées, Paryż, Francja
... April 2015 ...
Linked to:


Location: Las Kołobrzeski, Polska
...  by the Seine ....
Linked to:


Location: Paryż, Francja
Location: Las Kołobrzeski, Podczele, Kołobrzeg,Polska

In the forest

by on Thursday, January 30, 2020
... Linked to: Natur Donnerstag My Corner of the World Thankful Thursday
Avenue des Champs-Élysées, colloquially called les Champs Élysées - a representative avenue of Paris, connecting Place de la Concorde with Place Charles de Gaulle (formerly square Stars, Place de l'Etoile), on which the Arc de Triomphe is located. The Champs Elysees stretch for a distance of 1910 meters in the 8th district, in the northwest of central Paris.
The Champs Elysees with numerous theaters, restaurants, cinemas and exclusive shops are a place often visited by tourists. Nearby is the Elysee Palace with a garden.
----------
Avenue des Champs-Élysées (pol. Aleja Pól Elizejskich), potocznie nazywana les Champs Élysées (Pola Elizejskie) – reprezentacyjna aleja Paryża, łącząca plac Zgody (fr. Place de la Concorde) z placem Charles'a De Gaulle'a (dawniej plac Gwiazdy, Place de l'Etoile), na którym znajduje się Łuk Triumfalny. Pola Elizejskie rozciągają się na odcinku 1910 metrów w VIII dzielnicy, w północno-zachodniej części centralnego Paryża.
Pola Elizejskie z licznymi teatrami, restauracjami, kinami i ekskluzywnymi sklepami są miejscem często odwiedzanym przez turystów. W pobliżu znajduje się Pałac Elizejski z ogrodem.
Linked to:Location: Av. des Champs-Élysées, Paryż, Francja

Elysium ???

by on Wednesday, January 29, 2020
Avenue des Champs-Élysées, colloquially called les Champs Élysées - a representative avenue of Paris, connecting Place de la Concorde with P...
'Les Invalides - built on the initiative of King Louis XIV, a large complex of buildings in Paris, on the left bank of the Seine. From the beginning, it served as a hospital and a boarding house for war invalids. In his rooms he could accommodate about four thousand sick and wounded. This complex consists of the Palace of the Invalids (fr Hôtel des Invalides), built according to the design of Libéral Bruant in the classical style in 1676 and the Church of the Invalids (fr. Dôme des Invalides), erected in 1706 by Jules Hardouin-Mansart, in which they rest ashes of Napoleon Bonaparte. In the Palace of Invalids there are:
Musée de l'Armée,
Musée de l'Ordre de la Liberation,
Musée des Plans-Reliefs.' Wikipedia
----------
'Les Invalides – wybudowany z inicjatywy króla Ludwika XIV wielki kompleks budynków w Paryżu, na lewym brzegu Sekwany. Od początku istnienia służył jako szpital i pensjonat dla inwalidów wojennych. W swoich salach mógł pomieścić około cztery tysiące chorych i rannych. Kompleks ten składa się z Pałacu Inwalidów (fr Hôtel des Invalides), wybudowanego według projektu Libérala Bruanta w stylu klasycystycznym w 1676 oraz Kościoła Inwalidów (fr. Dôme des Invalides), wzniesionego w 1706 roku przez Jules'a Hardouin-Mansarta, w którym spoczywają prochy Napoleona Bonaparte. W Pałacu Inwalidów znajdują się:
Musée de l'Armée,
Musée de l'Ordre de la Liberation,
Musée des Plans-Reliefs.' Wikipedia
Linked to:


Location: Rue de Grenelle, Paryż, Francja

Les Invalides

by on Tuesday, January 28, 2020
'Les Invalides - built on the initiative of King Louis XIV, a large complex of buildings in Paris, on the left bank of the Seine. From t...
'The Seine is a 777-kilometre-long (483 mi) river and an important commercial waterway within the Paris Basin in the north of France. It rises at Source-Seine, 30 kilometres (19 mi) northwest of Dijon in northeastern France in the Langres plateau, flowing through Paris and into the English Channel at Le Havre (and Honfleur on the left bank). It is navigable by ocean-going vessels as far as Rouen, 120 kilometres (75 mi) from the sea. Over 60 per cent of its length, as far as Burgundy, is negotiable by commercial riverboats, and nearly its whole length is available for recreational boating; excursion boats offer sightseeing tours of the river banks in Paris, lined with top monuments including Notre-Dame, the Eiffel Tower, the Louvre Museum and Musée d'Orsay.
There are 37 bridges within Paris and dozens more spanning the river outside the city. Examples in Paris include the Pont Alexandre III and Pont Neuf, the latter of which dates back to 1607. Outside the city, examples include the Pont de Normandie, one of the longest cable-stayed bridges in the world, which links Le Havre to Honfleur.' Wikipedia
----------
'Sekwana jest rzeką o długości 777 km (483 mi) i ważną komercyjną drogą wodną w basenie paryskim na północy Francji. Wznosi się w Source-Seine, 30 km (19 mil) na północny zachód od Dijon w północno-wschodniej Francji na płaskowyżu Langres, przepływając przez Paryż i do kanału La Manche w Le Havre (i Honfleur na lewym brzegu). Jest żeglowny przez statki oceaniczne aż do Rouen, 120 kilometrów od morza. Ponad 60 procent jego długości, aż do Burgundii, jest negocjowane przez komercyjne łodzie rzeczne, a prawie cała jego długość jest dostępna dla łodzi rekreacyjnych; łodzie wycieczkowe oferują wycieczki krajoznawcze po brzegach rzeki w Paryżu, wyłożone najważniejszymi zabytkami, w tym Notre-Dame, Wieżą Eiffla, Luwrem i Musée d'Orsay.
W obrębie Paryża znajduje się 37 mostów i kilkadziesiąt innych rzek rozciągających się poza miastem. Przykłady w Paryżu to Pont Alexandre III i Pont Neuf, z których ten ostatni pochodzi z 1607 roku. Poza miastem, przykłady obejmują Pont de Normandie, jeden z najdłuższych mostów wantowych na świecie, który łączy Le Havre z Honfleur.' Wikipedia
Linked to:


Location: Nad Sekwaną, Paryż, Francja

Stroll by the Seine

by on Monday, January 27, 2020
'The Seine is a 777-kilometre-long (483 mi) river and an important commercial waterway within the Paris Basin in the north of France. It...