Skywatch Friday

by on Friday, September 29, 2017
... Linked to: Skywatch Friday Black And White Weekend Friday Photo Journal
Playground at Zlota St in the morning light.
----------
Plac zabaw przy ulicy Złotej.
Linked to:


Playground

by on Thursday, September 28, 2017
Playground at Zlota St in the morning light. ---------- Plac zabaw przy ulicy Złotej. Linked to: Wednesday Around The World Wo...
It was a very dry summer. Look at the level of water in the River Parseta.The grass was spreading too. It was July 2015.
----------
To było bardzo suche lato. Spójrzcie na poziom wody w rzece Parsęta. Trawy bujnie się rozrastały. To był lipiec 2015 r.
Linked to:

L for Low Level

by on Wednesday, September 27, 2017
It was a very dry summer. Look at the level of water in the River Parseta.The grass was spreading too. It was July 2015. ---------- To był...
It's been a while, but tenement houses at Drzymaly St have been refurbished. They are historical treasures. From the right: tenement house no 8 (pink one) comes from modernist era (1920s), tenement houses no 9 and no 10 were built at the turn of the 19th and 20th centuries in the style of historicism. 
--------
Zajęło to chwilę, ale kamienice przy ulicy Drzymały doczekały się pomalowania. Są zabytkami. Od prawej: kamienica pod numerem 8 pochodzi z czasów modernizmu (lata 20-te XX w.), kamienice numer 9 i 10 zostały wybudowane na przełomie XIX i XX w. w stylu historyzmu.

March 2017
----------
Marzec 2017
September 2017
----------
Wrzesień 2017 
Linked to:

Drzymaly St

by on Tuesday, September 26, 2017
It's been a while, but tenement houses at Drzymaly St have been refurbished. They are historical treasures. From the right: tenement hou...
I was enjoying my stroll in August sun, when I encountered the column of these vintage cars.
----------
Relaksowałam się na spacerze w sierpniowym słońcu, gdy napotkałam kolumnę zabytkowych samochodów.
Linked to:
ALL SEASONS
Blue Monday
Random-osity
Through My Lens

Vintage cars

by on Monday, September 25, 2017
I was enjoying my stroll in August sun, when I encountered the column of these vintage cars. ---------- Relaksowałam się na spacerze w sie...
Stained glass windows in the cathedral. This one shows Maria from sanctuarium in Marianosztra in Hungary.
----------
Witraże w katedrze. Ten pokazuje Marię z sanktuarium w Marianosztra na Węgrzech.

Hungary

by on Sunday, September 24, 2017
Stained glass windows in the cathedral. This one shows Maria from sanctuarium in Marianosztra in Hungary. ---------- Witraże w katedrze...
Another rainy day in September gave nice reflections in the water of Parseta river.
----------
Kolejny, deszczowy dzień we wrześniu dał ładne odbicia w wodach rzeki Parsęty.
Linked to:

Rainy day

by on Saturday, September 23, 2017
Another rainy day in September gave nice reflections in the water of Parseta river. ---------- Kolejny, deszczowy dzień we wrześniu dał ła...
18th March Park, Kolobrzeg. April 2017.
----------
Park 18 Marca, Kołobrzeg. Kwiecień 2017 r.
Linked to:

B&W

by on Friday, September 22, 2017
18th March Park, Kolobrzeg. April 2017. ---------- Park 18 Marca, Kołobrzeg. Kwiecień 2017 r. Linked to: Black And White Weekend Sa...
Anglers 'caught' in one summer evening.
----------
Wędkarze 'uchwyceni' w pewien letni wieczór.
Linked to:
Skywatch Friday
Little Things Thursday
Friday Photo Journal

Skywatch Friday

by on Friday, September 22, 2017
Anglers 'caught' in one summer evening. ---------- Wędkarze 'uchwyceni' w pewien letni wieczór. Linked to: Skywatch ...
Today is the last day of astronomic summer. There wasn't much sun this year, but there was one day, which I spent in Ustronie Morskie, where sunbathing was in full swing.
----------
Dzisiaj jest ostatni dzień astronomicznego lata. W tym roku nie obdarzyło nas ono zbyt dużą ilością słońca, ale był taki jeden dzień, który spędziłam w Ustroniu Morskim, kiedy to plażing trwał w najlepsze.

Summer

by on Thursday, September 21, 2017
Today is the last day of astronomic summer. There wasn't much sun this year, but there was one day, which I spent in Ustronie Morskie, ...
One of the popular activities in Kolobrzeg is kayaking, which you can practice on the river Parseta.
Linked to:

K for Kayak

by on Wednesday, September 20, 2017
One of the popular activities in Kolobrzeg is kayaking, which you can practice on the river Parseta . Linked to: ABC Wednesd...
Vintage card presses and holders from the Museum of Cards.
----------
Stare karciane praski i podajniki z Muzeum Kart
Linked to:


Vintage

by on Tuesday, September 19, 2017
Vintage card presses and holders from the Museum of Cards . ---------- Stare karciane praski i podajniki z Muzeum Kart .  ...