W Ekoparku Wschodnim jest wiele gatunków ptaków. W ostatnim poście bohaterką była gęgawa, a dziś kilka innych:

----------

There are many species of birds in the Ekopark Wschodni. In the last post main creature was greylag goose, and today we have a few others: 

mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus)
----------
black-headed seagull
perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena)
----------
red-necked grebe
i ostatnia, ale nie najmniej ważna: kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos
----------
and the last one, but not the least: wild duck

Location: Eastern Ekopark, 78-100 Kołobrzeg, Poland

ptaki Ekoparku Wschodniego

by on Sunday, August 06, 2023
W Ekoparku Wschodnim jest wiele gatunków ptaków. W ostatnim poście bohaterką była gęgawa, a dziś kilka innych: ---------- There are many spe...
Location: Ekopark Wschodni (the Eastern Ekopark), 78-100 Kołobrzeg, Poland

anser anser

by on Wednesday, August 02, 2023
Greylag goose ( Anser anser ) ... ---------- Gęgawa ( Anser anser ) ... Linked to:   Floral Friday Foto ,  #MySundaySnapshot ,  My Sunday Be...