Location: ulica Ludwika Solskiego 8, Kamień Pomorski, Polska

InSPIREd Sunday_20200518

'Church dedicated to Saint. Nicholas was built in the fourteenth century from brick, with a small number of erratic stones. Originally it was a towerless hospital chapel. It was also called the Church 'on the hill' because the hill on which it was built, was outside the castle walls. Originally it was a small indoor stake, supported by escarpments from the outside. As a result of later changes around the 16th century, a new span and a characteristic pentagonal tower were added. Rebuilt after the war damage, it was the Regional Museum and Gallery until 1992. On May 2, 1994, the bishop Jan Gałecki performed the reconciliation act 'tablet on the church
----------
'Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja został wzniesiony w XIV wieku z cegły, z niewielką ilością kamiemia narzutowego. Pierwotnie był bezwieżową kaplicą szpitalną. Zwany był też Kościołem 'na górce', gdyż wzgórze, na którym był zbudowany znajdowało się poza obrębem murów grodu. Pierwotnie była to mała salowa kpalica, wsparta od zewnątrz skarpami. W wyniku późniejszych zmian około XVI wieku dobudowano nowe przęsło i charakterystyczną pięcioboczną wieżę. Odbudowany po znieszczeniach wojejnnych był do roku 1992 Muzeum Regionalnym i Galerią. Dnia 2 maja 1994 roku aktu rekonciliacji dokonał ksiądz biskup Jan Gałecki' tabliczka na kościele
Linked to:


8 comments:

 1. That tower is very different and makes it so much more beautiful!

  ReplyDelete
 2. Oh I love this church - the black and white is so striking. The shape of the tower in unsuual for a church - all in all, a church very noteworthy to share with All Seasons. Many thanks for chosing this one, and wishing you enjoyment in your week, Jesh

  ReplyDelete
 3. I love the way you play with the lighting. Stunning.

  ReplyDelete
 4. I like the shot with the church behind the trees starting to leaf out. The blue sky and puffy white clouds add to the image. - Margy

  ReplyDelete
 5. A beautiful church, Klara, and I love that last shot!
  Thank you for taking part in the "My Sunday Best" meme.

  ReplyDelete