'Ialysos (Greek: Ιαλυσός, before 1976: Τριάντα Trianta) is a town and a former municipality on the island of Rhodes, in the Dodecanese, Greece. Since the 2011 local government reform, it is part of the municipality Rhodes, of which it is a municipal unit. The municipal unit has an area of 16,7 km2. It is the second-largest town on the island of Rhodes. It has a population of approximately 11,300, and is located eight kilometres west of the town of Rhodes, the island's capital, on the island's northwestern coast.
Near Ialysos there is an excellent vantage point, which in the 13th century was named Filerimos, Philerēmos (from the classical Greek philos φίλος 'friend' and erēmos ἐρῆμος 'lonely'), which means 'friend of loneliness'. Wikipedia
We visited the centre of the town during our holidays in May. It wasn't very busy. I'd say rather empty, but we liked it very much.
----------
'Ialysos (greckie: Ιαλυσός, przed 1976 r .: Τριάντα Trianta) to miasto i dawna gmina na wyspie Rodos w Dodekanezu w Grecji. Od czasu reformy samorządu z 2011 roku jest częścią gminy Rodos, której jest jednostką miejską. Jednostka miejska ma powierzchnię 16,7 km2. Jest to drugie co do wielkości miasto na wyspie Rodos. Ma populację około 11 300 i znajduje się osiem kilometrów (5,0 mil) na zachód od miasta Rodos, stolicy wyspy, na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy.
Nieopodal Jalisos znajduje się doskonały punkt widokowy, który w XIII wieku otrzymał nazwę Filerimos, Philerēmos (z klasycznego greckiego philos φίλος 'przyjaciel' i erēmos ἐρῆμος 'samotny'), co znaczy "przyjaciel samotności".' Wikipedia
Odwiedziliśmy centrum miasteczka podczas wakacji w maju. Nie było zbyt ruchliwe. Powiedziałabym raczej opustoszałe, ale bardzo nam się to podobało.
Linked to:


Location: Ialissos, Rodos, Grecja

I for Ialissos

by on Saturday, February 29, 2020
'Ialysos (Greek: Ιαλυσός, before 1976: Τριάντα Trianta) is a town and a former municipality on the island of Rhodes, in the Dodecanese, ...
...
Linked to:

Location: Ano Symi , Wyspa Symi, Grecja
Location: Kołobrzeg, Polska
Walk around the aquarium in Gdynia. March 2019.
----------
Spacer wokół akwarium w Gdyni. Marzec 2019 roku.
Linked to:


Location: Aleja Jana Pawła II 1, Gdynia, Polska

Skywatch Friday_20200227

by on Thursday, February 27, 2020
Walk around the  aquarium  in Gdynia. March 2019. ---------- Spacer wokół  akwarium  w Gdyni. Marzec 2019 roku. Linked t...
.... or is it autumn heather? I don't know. Theoretically, we have winter, spring should come, but it feels like it has been autumn since October.
----------
Wiosenny wrzos? ... a może jesienny wrzos? Sama nie wiem. Teoretycznie mamy zimę, wiosna powinna przyjść, ale ma się wrażenie jakby od października cały czas była jesień.
Linked to:Location: Cmentarz Miejski, Ul. Św. Wojciecha 7, Kołobrzeg, Polska

Spring heather? ...

by on Thursday, February 27, 2020
.... or is it autumn heather? I don't know. Theoretically, we have winter, spring should come, but it feels like it has been autumn sinc...
... saying bye bye to Mandraki Harbour, Rhodes Town, Greece ....
Linked to:
Rhodes Town

by on Wednesday, February 26, 2020
... saying bye bye to Mandraki Harbour, Rhodes Town, Greece .... Linked to: Image-In-Ing Wednesday Around The World ...
It's worth to climb a lot of stairs and see the town at your feet. Symi Island, Greece.
----------
Było warto wspiąć się po wielu schodach i zobaczyć miasto u Twych stóp. Wyspa Symi, Grecja.
Linked to:


View on the town

by on Tuesday, February 25, 2020
It's worth to climb a lot of stairs and see the town at your feet. Symi Island, Greece. ---------- Było warto wspiąć się po wielu scho...
A stroll by the coast in Symi Town, Greece.
----------
Spacer nabrzeżem w miasteczku Symi, Grecja.
Linked to:Sunny Monday

by on Monday, February 24, 2020
A stroll by the coast in Symi Town, Greece. ---------- Spacer nabrzeżem w miasteczku Symi, Grecja. Linked to: Through ...