Location: Rue de Rivoli, Paryż, Francja

Louvre

Louvre is an 'e'normous museum.
'Louvre (French: Louvre, Musée du Louvre) - a former royal palace in Paris, now an art museum. One of the largest museums in the world, the most-visited facility of its kind in the world. It is one of the major landmarks of the French capital. The Louvre is located between rue de Rivoli and the right bank of the Seine and the Tuileries and rue du Louvre gardens within the 1st district. The building complex with a total area of 60,600 square meters contains collections of about 300,000 works of art from the earliest times to the mid-nineteenth century, works of world heritage of the greatest renown, such as the stele with the Hammurabi code, Nike from Samothrace, Venus from Milo , Mona Lisa by Leonardo da Vinci.' Wikipedia
----------
'Luwr (fr. Louvre, Musée du Louvre) – dawny pałac królewski w Paryżu, obecnie muzeum sztuki. Jedno z największych muzeów na świecie, najczęściej odwiedzana placówka tego typu na świecie. Stanowi jedno z ważniejszych punktów orientacyjnych stolicy Francji. Luwr położony jest między rue de Rivoli i prawym brzegiem Sekwany oraz ogrodami Tuileries i rue du Louvre w obrębie 1. dzielnicy. W kompleksie budynków o całkowitej powierzchni wynoszącej 60 600 metrów kwadratowych znajdują się zbiory liczące około 300 000 dzieł sztuki od czasów najdawniejszych po połowę wieku XIX, dzieła światowego dziedzictwa o największej sławie takie jak np. stela z kodeksem Hammurabiego, Nike z Samotraki, Wenus z Milo, Mona Lisa Leonarda da Vinci.' Wikipedia
Linked to:
1 comment: