Lantern

I was walking around in our cemetery in August last year, and I found this little lantern. It's rusted and needs renovating.
----------
Spacerowałam sobie po naszym cmentarzu w sierpniu zeszłęgo roku, gdy znalazłam tą oto latarnię. Szkoda, że jest pokryta rdzą i wymaga odnowienia.
Linked to:

6 comments: