Location: Ulica Radomska, Kołobrzeg, Polska

New investment

A new kindergarten for 125 children will have been finished by the end of 2020, but first the old one must have been demolished.
---------
Nowe przedszkole dla 125 dzieci będzie gotowe do końca 2020 roku, ale najpierw stare musiało zostać wyburzone.
Linked to:

4 comments: