Location: Ustka, Polska

Lighthouse in Ustka

'The first Ustka lighthouse is believed to have been the tower of the church once situated in the Park of John Paul II (about 300 metres from here) then replaced with an oil lamp and a metal lens giving off red light, which was hung up on the pole of the port pilots' station. This lighthouse was built in 1892 together with a new pilots' station (the lower part of the building). The building was made of red face-brick in a rough, Prussian style and resembles the lighthouses in Czołpino and Jarosłąwiec which lights are also visible in Ustka. The Ustka lighthouse is 21,5 metres high. You can see its light from the distance of above 30 kilometres.'
----------
'Pierwotnie funkcję latarni morskiej pełniła podobno wieża kościółka przy obecnym Parku im. Jana Pawła II (ok. 300 metrów stąd), a od 1871 roku specjalna lampa naftowa z metalową soczewką, świecącą czerwonym światłem, wciągana na noc na maszt przy stacji pilotów, wprowadzających żaglowce do portu. Obecną latarnię zbudowano wraz z nową stacją pilotów (budynek, z którym połączona jest wieża) w 1892 roku. Budowla z czerwonej cegły licówki, w surowym, pruskim stylu, przypomina architekturą dziewiętnastowieczne latarnie morskie w Czołpinie i Jarozłąwcu, których światła także widać w Ustce. Ustecka latarnia ma 21, 5 metra wysokości. Blask jej reflektora widać na morzu z odległości 30 km.
Linked to:

3 comments: