2023-08-06

ptaki Ekoparku Wschodniego

W Ekoparku Wschodnim jest wiele gatunków ptaków. W ostatnim poście bohaterką była gęgawa, a dziś kilka innych:

----------

There are many species of birds in the Ekopark Wschodni. In the last post main creature was greylag goose, and today we have a few others: 

mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus)
----------
black-headed seagull
perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena)
----------
red-necked grebe
i ostatnia, ale nie najmniej ważna: kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos
----------
and the last one, but not the least: wild duck