Location: Skwer Pionierów Kołobrzegu, 87-100 Kołobrzeg, Poland

Part 2 - the Light

The 3rd Festival of Street Artists - Sea of Art has finished. I saw a few performances. One of them was 'Ja gore' prepared by Teatr Akt. I divided my account into three parts for you. This is the second one - the Light.

----------

3. Festiwal Artystów Ulicy - Sea of Art niedawno się zakończył. Widziałam kilka występów. Jednym z nich był spektakl 'Ja gore' przygotowany przez Teatr Akt. Podzieliłam relację na trzy części. Oto druga  - Światło. 


2 comments: