Location: Plac Katedralny 18, 50-329 Wrocław, Polska

Archikatedra św.Jana Chrzciciela we Wrocławiu 2/2

 More pictures and information about this church in Part 1.

----------

Więcej zdjęć i informacji na temat tego kościoła w części 1

Linked to: InSPIREd Sunday3 comments: