Location: Rogowo, Polska

Nad jeziorem

Spędziłam sobotę na rowerze i dojechałam do jeziora Resko Przymorskie od strony Rogowa.
----------
I spent Saturday on my bike and reached the Resko Przymorskie lake from the side of Rogowo.
Niedaleko znajduje się krzyż upamiętniający ofiary katastrofy lotniczej na jeziorze Resko Przymorskie 5 marca 1945 roku, w tym około 80 niemieckich dzieci przebywających w Kołobrzru i okolicach w ramch akcji 'Kinderlandverschickung' - ewakuacji dzieci z niemieckich miast w czasie drugiej wojny światowej. Szczątki ofiar nadal spoczywają w jeziorze.
----------
Nearby, there is a cross commemorating the victims of the plane crash on Lake Resko Przymorskie on March 5, 1945, including about 80 German children staying in Kołobrzeg and the surrounding area as part of the 'Kinderlandverschickung' action - evacuation of children from German cities during the Second World War. The remains of the victims still rest in the lake. 

Linked to: InSPIREd SundayThrough My LensRandom-osityBlue Monday

3 comments: