Location: Eastern Ekopark, Kołobrzeg, Polska

Weekend....

I found a new place in Ekopark Wschodni. It's a little bit hidden. I haven't noticed it before...

----------

Znalazłam nowe miejsce w Ekoparku Wschodnim. Jest trochę ukryte. Nie zauważyłam go wcześniej...


2 comments: