Location: Gdynia, Polska

M for Museum

'Museum Ship Dar Pomorza. Full rigged ship with tonnage 561 RT gross (524 RT net). Lenght overall: ca.92.0m; breadth: 12.6 m; draught: ca. 5.0 m. Speed: up to 14 knots with sail area of 2,259 m2. Complement: ca. 190 officers, sailors and cadets.

1909            Built at Blohm & Voss shipyard in Hamburg.
1910            Commissioned as German training ship Prinzess Eitel Friedrich.
1919            Given to France as part of war reparations, not commissioned.
1929            Purchased for the Polish Maritime School in Gdynia for voluntary funds raised in Polish Pomerania, named Pomorze (=Pomerania).
1930            Rebuilt by Nakskov shipyard in Denmark and fitted with MAN diesel engine (ca. 430 HP). Renamed Dar Pomorza (=Gift of Pomerania); the commissioning ceremony took place in Gdynia on 13 July 1930.
1930-1939   Annual six months voyages with cadets of Polish Maritime School.
1934-1935   Circumnavigation of the world.
1937            Voyage around Cape Horn.
1939-1945   In Stockholm.
1946-1967   Annual training voyages with cadets of Polish Maritime School, mainly in European waters, except 1962 to Africa.
1967            First transatlantic post-war voyage to Canada, for EXPO '67.
1967-1981   Further training voyages, with cadets of Polish Maritime Academy. Participated in the 'Operation Sail' parades of 1972, 1974, 1976, 1978 and 1980. Won the regattas in 1972 and 1980.
1981            Last voyage. Dar Pomorza was awarded the Polonia Restituta (Commander's Cross with Star), then highest Polish civilian award.
1982            Transferred to Polish Maritime Museum in Gdańsk, refitted as a museum and opened to the public in 1983.

During her service under Polish colours Dar Pomorza made 105 voyages covering 509 804 miles and made 319 calls at 140 ports and harbours. 
13,911 officers of Polish Merchant Navy were trained aboard her.
While in museum service she has been visited by over 4.3 million guests up to the end of 2017.'
----------
'Statek-Muzeum Dar Pomorza.FPełnorejowiec, o pojemności 561 BRT (524NRT). Długość całkowita: ok.92,0 m; szerokość: 12,6 m; zanurzenie: ok. 5,0 m. Prędkość: do 14 węzłów przy powierzchni żagli 2259 m2. Załoga: ok. 190 oficerów, marynarzy i praktykantów.

1909            Zbudowany w stoczni Blohm & Voss w Hamburgu.
1910            Wszedł do służby jako niemiecki statek szkolny Prinzess Eitel Friedrich.
1919            Przekazany Francji w ramach repariacji wojennych, nieużywany.
1929            Zakupiony dla Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, ze skłądek społeczeństwa Pomorza, nazwany Pomorze.
1930            Przebudowany w stoczni Nakskov w Danii, m.in. zainstalowano silnik spalinowy MAN (ok. 430 KM). Przemianowany na Dar Pomorza; uroczysty chrzest i podniesienie polskiej bandery 13 lipca 1930, po przybyciu do Gdyni.
1930-1939   Coroczne 6-miesięczne oceaniczne podróże szkolne ze słuchaczami PSM.
1934-1935   Podróż dookoła świata.
1937            Podróż wokół przylądka Horn.
1939-1945   Postój w Sztokholmie.
1946-1967   Coroczne podróże szkolne ze słuchaczami PSM i WSM, głównie wody europejskie (w 1962 roku wyjątkowo do Afryki).
1967            Pierwszy transoceaniczny rejs powojenn, do KAnady, na wystawę EXPO '67.
1967-1981   Szkolne rejsy. W latach 1972, 1974, 1976, 1978 and 1980 udział w Operacjach 'Żagiel'.  Zwyciężał w regatach 1972 i 1980.
1981            Ostatni rejs. Dar Pomorza odznaczony został Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
1982            Przekazany do Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, przekształcony w muzeum. Udostępniony do zwiedzania w 1983 roku.

Podczas swej służby pod polską banderą Dar Pomorza w trakcie 105 rejsów przebył 509 804 mil morskich i 319 razy  do 140 portów. 
Na jego pokładzie wyszkoliło się 13 911 przyszłych oficerów PMH.
W czasie muzealnej służby w latach 1983 - 2017 statek zwiedziło ponad 4,3 mln osób.' 
Linked to:


9 comments:

 1. Such a beautiful series of photos! Those ships look majestic!

  ReplyDelete
 2. A beautiful ship and super-interesting history!

  ReplyDelete
 3. Beautiful images!
  Thanks for joining us at https://image-in-ing.blogspot.com/2019/04/somethings-squirrely-on-april-fools-day.html

  ReplyDelete
 4. Wonderful shots.
  I'm a fan of this sort of tallships.

  ReplyDelete
 5. Hello, love the ship and the pretty sky! Happy Friday, I hope your day and weekend is great!

  ReplyDelete
 6. a detailed history
  Melody wishes she could visit this week, but is dealing with life stuff

  ReplyDelete