2018-10-30

Colours of the night

A new fountain on the promenade in night colours. September 2018.
----------
Nowa fontanna na promenadzie w nocnych barwach. Wrzesień, 2018 roku.
Linked to:

2018-10-29

Monday random

...taking pictures...
...edited...
...the autumn has come...
...autumn sunset...
...a morning on the beach...
... cut in half...
...the chapel...

2018-10-28

My Sunday Photo_20181027

It was a foggy day... And the sea was so calm and 'q'uiet... September 2018.
----------
To był mglisty dzień... A morze było spokojne i ciche... wrzesień 2018 roku.
Linked to:

2018-10-26

Interesting street

Na Grobli St (The Embankment St), Ekopark Wschodni, September 2018.
It's actually the path leading towards Na Grobli St. ( in Podczele ) and you always can meet here a lot of birds.
----------
Ulica Na Grobli, Ekopark Wschodni, wrzesień 2018 roku.
To właściwie dopiero ścieżka prowadząca do ulicy Na Grobli (w Podczelu ) i zawsze tu można spotkać wiele ptaków.
Linked to:

Skywatch Friday_20181026

We've had awful wind for past few days ( but who doesn't? ).  I haven't got a chance to take pictures yet, that's why I search my archive and I show you pictures from last year ( also end of October ). It was hurricane Gregory.
----------
Mamy okropny wiatr od kilku dni ( bo kto nie ma? ). Nie miałam jeszcze okazji zrobić zdjęć, więc przeszukałam archiwum i pokazuję Wam zdjęcia z zeszłego roku (także koniec października ). To był huragan Grzegorz.
Linked to:

2018-10-25

Mysterious tree

I don't know the species of this tree, but every autumn I like looking at it. 18th March Park, Kolobrzeg, October 2018.
----------
Nie znam gatunku tego drzewa, ale każdej jesieni lubię na nie patrzeć. Park 18 Marca, Kołobrzeg, październik 2018 roku.
Linked to:

2018-10-23

Stay calm and relax

The most beloved treasure of our city. The Baltic Sea. October 2018.
Linked to: