Birches

The embankment by the Resko Przymorskie and Resko Canal was built in 2013 under the Operational Program 'sustainable development of the sector Fisheries and Coastal Fishing Areas 2007-2013'. It has 988 metres and helps to avoid flood for more than 15 square kilometre area. In the areas adjacent to the flood embankment, protected species of fauna and flora can be found. And today I present you quite ordinary birches.
----------
Wał przeciwpowodziowy nad jeziorem Resko Przymorskie i kanałem Resko został wybudowany w 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego: 'Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013. Ma 988 metrów długości i pomaga uniknąć powodzi na obszarze ponad 15 km2. Na terenach przyległych do wału przeciwpowodziowego można odnaleźć chronione gatunki fauny i flory. A dziś prezentuję całkiem zwyczajne brzozy.
Linked to:


3 comments: