Victims

We have a new Outdoor Exhibition prepared by the Museum of Polish Arms: 'Searching for unknown burial places of communist terror victims in 1944-1956'.
In this years "(...) communist government instigated ruthless fight against anyone who refused to obey or was suspected of doing so. The scale of repression was enormous. It is estimated that in the period concerned about 250 thousand people were arrested. The death toll of the struggle with the repression apparatus reached 50 thousand, Military field courts adjudicated 6 thousand death penalties, of which nearly 3 thousand executions were performed. Over 20 thousand poeple died in prison. In majority of instances.the dead were buried in secret, in unmarked and often mass graves. Measures were taken tomake identification of bodies difficult (...)"
----------
Mamy nową ekspozycję zewnętrzną przygotowaną przez Muzeum Oręża Polskiego: 'Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956'.
W tych latach "(...) władze komunistyczne podjęły bezpardonową walkę z każdym, kto nie chciał im się podporządkować lub był o to podejrzany. Skala represji jest porażająca. Szacuje się, że w tym okresie aresztowano ok. 250 tys. osób. W walkach z funkcjonariuszami aparatu represji mogło zginąć nawet 50 tys. osób. Wojskowe sądy rejonowe wydały ok. 6 tys. wyroków kar śmierci, z których blisko 3 tys. wykonano. Ponad 20 tys. osób zmarło w więzieniach. W większości ofiary te chowano potajemnie, w nieoznaczonych, często zbiorowych mogiłach, Podejmowano też działania mające utrudnić identyfikację ofiar (...)"
"(...) Late July and early August 2012, the Institute of National Remembrance with the Council for the Protection of Struggle and Martyrdom Sites exhumated remains of victims murdered by the communist regime in 1946-1956 and buried in quarter ' Ł' ('Łączka' or meadow) of the Military Cemetery at Powązkowska Street in Warsaw. (...) 'Łączka' is one of many locations where bodies of communist regime victims were buried in secret. Due to the range of repression the search covers entire area of the country(,,.)"
----------
"(...) Na przełomie lipca i sierpnia 2012 r. IPN wraz z Radą Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa przeprowadził prace ekshumacyjne szczątków ofiar zamordowanych przez władze komunistyczne w latach 1944-1956, pochowanych na terenie tzw. kwatery 'Ł' Cmentarza Wojskowego przy ul. Powązkowskiej w Warszawie. 'Łączka' jest jednym z wielu miejsc, gdzie skrycie pogrzebano ciała ofiar reżimu komunistycznego. Ze względu na zasięg represji poszukiwania są prowadzone na terenie całego kraju (....)"
Genetics helped to identify victims...
"(...) Another step was to collect as much comparative material as possible from victims' families. For this purpose, on 28th September 2012, based on the agreement between the Pomeranian Medical University of Szczecin and the Institute of National Remembrance, the Polish Genetic Base of Totalitarianism Victims (PBGOT) was established (...)"
----------
Genetyka przyszła z pomocą w identyfikacji ofiar...
"(...) Kolejnym krokiem było zgromadzenie jak największej ilości materiału porównawczego od rodzin zamordowanych osób. W tym celu 28 września 2012 r. - na mocy porozumienia podpisanego przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i Instytut Pamięci Narodowej - powstała Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmu (...)"
Linked to:

13 comments:

 1. Hi Klara... how sad that piece of history is. Its important we never forget! To sad so many people around the world seem to love making war isnt it

  Have a nice ABC-day / -week
  ♫ M e l ☺ d y ♫ (abc-w-team)
  http://melodymusic.nl/20-o

  ReplyDelete
 2. ...the things that people do to each other.

  ReplyDelete
 3. Sad and thought provoking, Klara.

  ReplyDelete
 4. These are atrocities that I was not aware of. Thank you for sharing. The struggle for freedom continues.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. ... in so many places in the world...

   Delete
 5. So much sadness and evil in our world. Thank God most people are generally good-natured in a bumbling sort of way rather than evil to the core.
  Thank you for sharing at http://image-in-ing.blogspot.com/2017/04/making-dangerous-situation-kid-friendly.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. We have to believe in human good nature. Thank you for hosting.

   Delete
 6. I'm sure it's very moving

  ROG, ABCW

  ReplyDelete
  Replies
  1. It is. So many people, tourists and locals stop and read. And you have to remember that this part of the history hasn't been taught in schools for long time.

   Delete