One paddle, two reflections.

This is what I like about paddles. You get different images, depending on the angle. The Solna Marina.
----------
To jest to, co lubię w kałużach. Otrzymujesz różne obrazy w zależności od kąta patrzenia. Marina Solna.
Linked to:
Weekend Reflections
Scenic Weekends7 comments: