Historic hornbeam (Carpinus betulus L.) alley, which is natural monument and also prof. Ryszard Siwecki Memorial. Towarowa St, Kolobrzeg.
----------
Zabytkowy bindaż graba pospolitego (Carpinus betulus L.) im. Prof. Ryszarda Siweckiego. Ulica Towarowa, Kołobrzeg.
Linked to:

Hornbeam Arcade

by on Friday, March 31, 2017
Historic hornbeam (Carpinus betulus L.) alley, which is natural monument and also prof. Ryszard Siwecki Memorial.  Towarowa St , Kolobrzeg. ...

Little cloud

by on Friday, March 31, 2017
Dubois St  in the spring   afternoon . ---------- Ulica Dubois  w wiosenne   popołudnie . Linked to: Friday Photo Journal Skywa...
Waiting for blooming of red chestnut tree (Aesculus carnea). The tree in the pictures is a natural monument and its trunk circumference is 385 cm. 18th March Park, Kolobrzeg.
------------
Czekając na kwitnienie kasztanowca czerwonego (Aesculus carnea). Drzewo na zdjęciu jest pomnikiem przyrody o obwodzie pnia 385 cm. Park 18 Marca, Kołobrzeg.
Linked to:
Wordless Wednesday
Wednesday Around The World
bethere2day


Aesculus

by on Thursday, March 30, 2017
Waiting for blooming  of red chestnut tree (Aesculus carnea). The tree in the pictures is a natural monument and its trunk circumference is ...
The lighthouse, which you can see in the picture, was built in 1945. But in Kolobrzeg, light has been used for navigation since 1666. Through centuries the lighhouse had various shapes and sizes and it was located at different places across the harbour. 
The tower has 26m and the height of light is 34m above the sea level. Light range is sixteen sea miles.
----------
Latarnia, którą widzicie na zdjęciu została zbudowana w 1945 r., ale w Kołobrzegu światło jako element nawigacyjny jest używane od 1666 r. Przez wieki latarnia miała kilka kształtów i rozmiarów oraz stała w różnych miejscach portu. 
Wieża ma 26m, a wysokość światła to 34 m n.p.m.. Zasięg światła wynosi 16 mil morskich.
Linked to: 

L for Lighthouse

by on Wednesday, March 29, 2017
The lighthouse, which you can see in the picture, was built in 1945. But in Kolobrzeg, light has been used for navigation since 1666. Throu...
The tenement house was built in the first half of the 15th century. It functioned as block of flats as well as a trading place and was a museum before the WWII. It was named after Joachim Nettelback (the mayor of Kolobrzeg who in 1807 led the citizens during the defense of fortress in the course of the Prussian French War). During the WWII the building was destroyed and wasn't restored until 1963 to become a part of the Museum of Polish Arms (Muzeum Oręża Polskiego). Temporary exhibitions are organised here.
----------
Kamienica została wybudowana w pierwszej połowie XV w. Przez wieki pełniła funkcje zarówno mieszkalne, jak i handlowe. Już przed drugą wojną światową było tu muzeum. Nadano mu imię Joachima  Nettelbecka (burmistrz Kołobrzegu, który w 1807 r. przewodził mieszczanom podczas obrony twierdzy w wojnie prusko-francuskiej). W czasie drugiej wojny światowej budowla została zniszczona, a w latach 1957-1963 odrestaurowana. W tym samym roku stała się częścią Muzeum Oręża Polskiego, które organizuje tu wystawy czasowe.
Linked to:

15th century tenement house

by on Tuesday, March 28, 2017
The tenement house was built in the first half of the 15th century. It functioned as block of flats as well as a trading place and was a mu...
I visited the building site of Kolobrzeg Bypass Road in Budzistowo. Kolobrzeg Bypass Road is being carried out within S6 express route project which will stretch from Kołobrzeg West to Ustronie Morskie.  Bypass Road runs from roundabout Trzebiatowska towards roundabout Janiska. It will be 1,9km long.
----------
Odwiedziłam budowę obwodnicy kołobrzeskiej od strony Budzistowa, która jest realizowana w ramach projektu drogi ekspresowej S6 z Kołobrzeg Zachód do Ustronia Morskiego.
Obwodnica zmierza od ronda Trzebiatowska do ronda Janiska i osiągnie długość 1,9 km.

I've chosen some photos from previous years to show the place 'before and now'. For 'after' we have to wait a little bit.
----------
Wybrałam także kilka zdjęć z poprzednich lat, by pokazać to miejsce 'przed i teraz'. Na 'po' będziemy musieli trochę poczekać.

September 2012
March 2017
 July 2016. The works in full swing, some of the trees had been just cut down.
----------
Lipiec 2016 r. Budowa niedawno się zaczęła, 
 March 2017.
July 2016
 March 2017
July 2016
March 2017
Linked to:

Bypass Road

by on Monday, March 27, 2017
I visited the building site of Kolobrzeg Bypass Road  in Budzistowo. Kolobrzeg Bypass Road is being carried out within S6 express route proj...
St Martin's Church at Portowa St.
----------
Kościół pw. św. Marcina przy ul. Portowej.
Linked to:

St Martin's church

by on Sunday, March 26, 2017
St Martin's Church at Portowa St. ---------- Kościół pw. św. Marcina przy ul. Portowej. Linked to: #My Sund...
This is what I like about paddles. You get different images, depending on the angle. The Solna Marina.
----------
To jest to, co lubię w kałużach. Otrzymujesz różne obrazy w zależności od kąta patrzenia. Marina Solna.
Linked to:
Weekend Reflections
Scenic WeekendsOne paddle, two reflections.

by on Saturday, March 25, 2017
This is what I like about paddles. You get different images, depending on the angle. The Solna Marina. ---------- To jest to, co lubię w k...
The boats in the backgrounds of the Maritime College at Arciszewskiego St.
--------
Łodzie na tyłach Zespołu Szkół Morskich. Ul.Arciszewskiego.
Linked to:

Boats

by on Friday, March 24, 2017
The boats in the backgrounds of the Maritime College at Arciszewskiego St. -------- Łodzie na tyłach Zespołu Szkół Morskich. Ul.Arciszewsk...
First willow catkins. Pictures taken in Zurawia St.
----------
Pierwsze bazie kotki. Zdjęcia zrobione na ul. Żurawia.
Linked to:
Skywatch Friday
Friday Photo Journal


Willow Catkins

by on Friday, March 24, 2017
First willow catkins. Pictures taken in Zurawia St. ---------- Pierwsze bazie kotki. Zdjęcia zrobione na ul. Żurawia. Linked to: Sky...
Thursday the 30th April 2015. It was around 4 pm when the sky was looming with dark clouds, I knew that Majówka* in Kolobrzeg had just started. A few hours later  rain was pouring. The next day it was still raining. Ok, I might have overreacted a bit, there were some breaks between showers.
I was really happy, when on May Day the sun showed up. The temperatures around 10C (50F) and cold wind didn't encourage strolling but of course such things don't scare tourists who crowded the promenade.
On Saturday the 2nd May I went to Dzwirzyno to a small festival. People were having fun be it performing artists Caritas volunteers, people serving food, citizens or tourists.
There were a few contests, such as wood sawing.
----------
Kiedy w czwartek 30 kwietnia 2015 r. około godziny 16  zachmurzyło się, wiedziałam że Majówka w Kołobrzegu właśnie się rozpoczęła. Parę godzin później spadł deszcz. 1 maja nad ranem lało dalej. No dobrze, przesadzam, było trochę przerw pomiędzy opadami.
Bardzo się ucieszyłam, gdy w Święto Pracy jednak zaświeciło słońce. Temperatura (jakieś 10 stopni) i zimny wiatr nie zachęcał do spacerów, ale takie rzeczy, jak zwykle nie odstraszają turystów, którzy zapełnili kołobrzeski deptak.
W sobotę 2 maja udałam się do Dźwirzyna na festyn. Ludzie świetnie się bawili, nieważne czy to artyści występujący na scenie, działacze Caritas serwujący jedzenie czy mieszkańcy i goście przyjezdni. Konkursy i zabawy urozmaicały festyn, m. in. piłowanie drewna na czas.

Fellows from Podlasie:
----------
Startowali panowie z Podlasia:
And from Lodz
----------
I Łodzi
The main prize was a Golden Hat and as much beer as you want (as long as you want just one).
----------
Nagrodą był Złoty Kapelusz i ‘tyle piwa, ile chcecie, byleby to nie było więcej niż jedno’.
Podlasie won, but all competitors had fun and enjoyed music performed on the stage.
----------
Wygrało Podlasie, ale obie ekipy świetnie się potem bawiły przy muzyce płynącej ze sceny.
The food was delicious, cooked cabbage, grilled sausages, pea-soup, bread with spiced lard and pickles. For those craving something sweet, homemade cakes were available.
----------
Jedzenie było pyszne: swojski bigos, kiełbasa z rożna, grochówka, chleb ze smalczykiem i ogórkiem, Jeśli ktoś miał ochotę na coś słodkiego, to ciasta z domowego wypieku były także dostępne.
Everything was supervised by Dzwirzyno village mayor Jerzy Szczubełek
----------
Nad wszystkim czuwał sołtys Dźwirzyna Jerzy Szczubełek.
*In Poland we call Majówka days from the 1st to the 3rd May. We celebrate: the 1st day of May (May Day) – the International Worker’s Day and the Anniversary of Polish Accession to the European Union; the 2nd day of May – the  Flag Day of the Republic of Poland; the 3rd day of May – the Anniversary of the Constitution of the 3rd May, 1791; it was the first constitution in Europe and the second one in the world (after USA); the 1st and the 3rd May are public holidays.


Linked to:

Majówka

by on Thursday, March 23, 2017
Thursday the 30th April 2015. It was around 4 pm when the sky  was looming with dark clouds, I knew that Majówka* in Kolobrzeg had just star...
Kreatywność means creativity in polish.

We celebrated the World Poetry Day yesterday. The Bus Full Of Poetry was running around the city, taking passengers who wanted to meet our local poets, listen to their poetry or take autographs.
----------
Świętowaliśmy wczoraj Światowy Dzień Poezji. Autobus Pełen Poezji jeżdził po mieście i zabierał pasażerów chętnych spotkać się z naszymi kołobrzeskimi poetami, posłuchać poezji, a także wziąć autografy.
One of the stops was the Town Hall. Here's where the writers handed the petitionon to local govs. Postulates such as: 'More poetry to our lives' and 'Let's read poetry' were read by the poets. The petition was held by the Little Miss Spring.
----------
Jednym z przystanków był miejski ratusz. Tutaj pisarze przekazali lokanym władzom petycję. Postulaty takie jak 'Więcej poezji w prozie życia' czy 'Czytajmy poezję' zostały odczytane. Petycję trzymałą Mała Pani Wiosna.
It's a First Day of Spring so floral hats and wreaths were worn.
----------
To był Pierwszy Dzień Wiosny i mogliśmy zobaczyć kwiatowe kapelusze i wianki.
And we could listen to little poetry as well.
----------
A także usłyszeć kilka utworów.
Linked to:

K for Kreatywność

by on Wednesday, March 22, 2017
Kreatywność means creativity in polish. We celebrated the World Poetry Day yesterday. The Bus Full Of Poetry was running around the city, ...
Some people in Dzwirzyno have a heli...ok, ok, it was a gokart rental, but the heli was placed next to a block of flats. May 2015.
-----------
Niektórzy w Dzwirzynie mają helikoptery w ogródkach... ok,ok, to była wypożyczalnia gokartów, a helikopter stanowił dodatek. Ale wciąż na podwórku czyjegoś domu, który był wtedy w budowie. Maj 2015 r.
Linked to:
Tuesday Treasures
Our World Tuesday
Image-In-Ing
Gems Weekly Photo Challenge

What's in Your backyard?

by on Tuesday, March 21, 2017
Some people in Dzwirzyno have a heli...ok, ok, it was a gokart rental, but the heli was placed next to a block of flats. May 2015. --------...