Location: 78-132 Korzystno, Poland

...field flowers...

by on Sunday, October 01, 2023
 ... Linked to:  #MySundaySnapshot ,  My Sunday Best , Random-osity ,  Monday Morning Blog Club ,  Blue Monday ,  bethere2day ,  Through My ...
Location: 78-132 Korzystno, Poland

wheat fields

by on Sunday, September 03, 2023
 ... Linked to:  #MySundaySnapshot ,  My Sunday Best ,  Random-osity ,  Monday Morning Blog Club ,  Blue Monday ,  bethere2day ,  Through My...

W Ekoparku Wschodnim jest wiele gatunków ptaków. W ostatnim poście bohaterką była gęgawa, a dziś kilka innych:

----------

There are many species of birds in the Ekopark Wschodni. In the last post main creature was greylag goose, and today we have a few others: 

mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus)
----------
black-headed seagull
perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena)
----------
red-necked grebe
i ostatnia, ale nie najmniej ważna: kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos
----------
and the last one, but not the least: wild duck

Location: Eastern Ekopark, 78-100 Kołobrzeg, Poland

ptaki Ekoparku Wschodniego

by on Sunday, August 06, 2023
W Ekoparku Wschodnim jest wiele gatunków ptaków. W ostatnim poście bohaterką była gęgawa, a dziś kilka innych: ---------- There are many spe...
Location: Ekopark Wschodni (the Eastern Ekopark), 78-100 Kołobrzeg, Poland

anser anser

by on Wednesday, August 02, 2023
Greylag goose ( Anser anser ) ... ---------- Gęgawa ( Anser anser ) ... Linked to:   Floral Friday Foto ,  #MySundaySnapshot ,  My Sunday Be...
Location: Eastern Ekopark, 78-100 Kołobrzeg, Poland

water lillies

by on Saturday, July 15, 2023
 ... Linked to:  Floral Friday Foto , #MySundaySnapshot ,  My Sunday Best , Blue Monday ,  Monday Morning Blog Club ,  Random-osity ,  Throu...

poppies and cornflowers

by on Saturday, June 17, 2023
 ... Linked to:  My Sunday Best ,  #MySundaySnapshot ,  Monday Morning Blog Club , Blue Monday ,  bethere2day ,  Through My Lens .