spring signs...
----------
oznaki wiosny...
a light...
----------
światło
by the canal...
----------
nad kanałem...
spring sky...
----------
wiosenne niebo
kayaking on the river...
----------
kajakowanie na rzece
Mesko Health Resort
----------
Mesko Sanatorium Uzdrowiskowe
Linked to:


Monday Random

by on Monday, April 30, 2018
spring signs... ---------- oznaki wiosny... a light... ---------- światło by the canal... ---------- nad kanałem... spring...
The guesthouse 'Bukowina' is located in the suburb of Kołobrzeg - Podczele, far from the hustle and bustle of the city. It is available for families with children and has many attractions. It has existed since 1995. Previously, there was a cultural center for stationed Russian troops here. At this point, it should be mentioned that Podczele was a military town until 1992, because Soviet troops had been stationed there since 1945. There is an airport nearby, which, like the estate, was built in 1932 for the Luftwaffe.
In 2001, the Museum of Three Cultures and Three Armies was established in 'Bukowina'.
----------
Pensjonat 'Bukowina' położony jest w oddalonej od zgiełku miasta dzielnicy Kołobrzegu - Podczelu. Jest przyjazdny dla rodzin z dziećmi i posiada wiele atrakcji. Istnieje od 1995 r. Wcześniej był tu dom kultury stacjonujących wojsk rosyjskich. W tym miejscu należy wspomnieć, iż Podczele było do 1992 roku militaranym miasteczkiem, gdyż do tego momentu stacjonowały tu wojska radzieckie (od 1945 r.). Niedaleko jest lotnisko, które tak jak osiedle powstało w 1932 r. dla Luftwaffe.
W 2001 r. w 'Bukowinie' powstało Muzeum Trzech Kultur i Trzech Armii.

Bukowina

by on Sunday, April 29, 2018
The guesthouse 'Bukowina' is located in the suburb of Kołobrzeg - Podczele, far from the hustle and bustle of the city. It is availa...
Some of these trees were knocked down by the wind, some of them died out, and others were cut down. It is a natural part of the forest's life.
----------
Niektóre z tych drzew powalił wiatr, niekóre same obumarły, a jeszcze inne zostały wycięte . To naturlna część życia lasu.
Linked to:

The forest's life

by on Saturday, April 28, 2018
Some of these trees were knocked down by the wind, some of them died out, and others were cut down. It is a natural part of the forest's...
Tenement house at 21 Dubois St, Kolobrzeg.
----------
Kamienica przy ulicy Dubois 21, Kołobrzeg.
Linked to:
The door

by on Friday, April 27, 2018
Tenement house at 21 Dubois  St, Kolobrzeg. ---------- Kamienica przy ulicy  Dubois 21 , Kołobrzeg. Linked to: Black And White Weeke...
Thundercloud weather on the Baltic Sea. June 2017.
----------
Sztormowa pogoda na Morzu Bałtyckim. Czerwiec 2017 r.
Linked to:

Skywatch Friday_20180426

by on Thursday, April 26, 2018
Thundercloud weather on the Baltic Sea. June 2017. ---------- Sztormowa pogoda na Morzu Bałtyckim. Czerwiec 2017 r. Linked to:...
Pictures of different parks in Kolobrzeg.
----------
Zdjęcia różnych parków w Kołóbrzegu.

P for Parks

by on Wednesday, April 25, 2018
Pictures of different parks in Kolobrzeg. ---------- Zdjęcia różnych parków w Kołóbrzegu. Linked to: ABC Wednesday Wordl...
Tenement house at Dubois 21, Kolobrzeg.
----------
Kamienica przy ulicy Dubois 21, Kołobrzeg.
Linked to:

Dubois 21

by on Tuesday, April 24, 2018
Tenement house at Dubois 21, Kolobrzeg. ---------- Kamienica przy ulicy Dubois 21, Kołobrzeg. Linked to: Tuesday's Treas...
I've been moaning about the rainy weather lately. It seems I shouldn't have. The river level is getting lower so it couldn't have been that rainy. The islet on the river Parseta is bigger then usual.
----------
Marudziłam ostatnio na deszczową aurę. Wygląda na to, że nie powinnam. Poziom rzeki obniża się, więc nie mogło być tak deszczowo. Mała wysepka na rzece Parsęcie jest większa niż zwykle.
Linked to:

Not that rainy

by on Monday, April 23, 2018
I've been moaning about the rainy weather lately. It seems I shouldn't have. The river level is getting lower so it couldn't hav...
Trees covered with moss in Kolobrzeg forest in Podczele.
----------
Drzewa pokryte mchem w Lesie Kołobrzeskim niedaleko Podczelu.
Linked to:

Trees and moss

by on Sunday, April 22, 2018
Trees covered with moss in Kolobrzeg forest in  Podczele . ---------- Drzewa pokryte mchem w Lesie Kołobrzeskim niedaleko  Podczelu. ...