Location: Plac Dominikański 2, 50-159 Wrocław, Poland

Kościół św. Wojciecha we Wrocławiu

Jeden z największych i najstarszych kościołów gotyckich we Wrocławiu. Kościół  w stylu romańskim istniał już w XII wieku pod tym wezwaniem. Podczas najazdu w 1241 roku Mongołowie zniszczyli kościół, a także klasztor dominikański. Około 1250 roku wrocławianie rozpoczęli odbudowę kościoła, już w stylu gotyckim.

----------

St Wojciech's church is one of the largest and oldest Gothic churches in Wrocław. A church in the Romanesque style already existed in the 12th century under this invocation. During the invasion in 1241, the Mongols destroyed the church as well as the Dominican monastery. Around 1250, the inhabitants of Wrocław began rebuilding the church in the Gothic style.

3 comments: