Location: Bulwar Jana Szymańskiego, 78-100 Kołobrzeg, Poland

People love windy weather here

I like it too, but for a short time. We've experienced a lack of energy, water, and heating, so no more fun... Fortunately, the problems were dealt with quickly. 

----------

Ludzie uwielbiają wietrzną pogodę tutaj. Też ją lubię, ale tylko przez krótki czas. Doświadczyliśmy braku prądu, wody i ogrzewania, więc już mnie tak nie cieszy... Na szczęście szybko uporano się z problemami. 1 comment: