Skywatch Friday

Nearby the Millenium Sports Hall. The sky with a splash of 'bloody sun', which we experienced on the 17th October owing to hurricane Ophelia, which brought dust from the Sahara desert.
----------
W pobliżu hali sportowej Millenium. Niebo z odcieniem 'krwawego słońca', którego doświadczyliśmy 17 października na skutek huraganu Ofelia, który przyniósł pył z Sahary.
Linked to:

6 comments: