CDP Theme Day

My contribution to CDP Theme Day. June theme: Nature.
A Chestnut tree in Stefan Zeromski Park. May 2017.
----------
Mój wkład do CDP Theme Day. Czerwcowy temat: Natura.
Park im. Stefana Żeromskiego, maj 2017 r.
Linked to:

4 comments: