Motoserce

Motoserce = Motoheart

It was the 9th time that bikers from moto club 'Voyager' organised a blood donation event for our hospital. With a little help from your friends you can make the world better a better place.
----------
To już dziewiąty raz, gdy motocykliści z klubu 'Voyager' zorganizowali zbiórkę krwi dla kołobrzeskiego szpitala. Z małą pomocą przyjaciół można zmienić świat.

We had a chance to see fast and furious speeder bikes and classic Harleys.
----------
Oglądaliśmy szybkie i wściekłe ścigacze, jak i klasyczne Harleye.
There was a "bloodbus" where volunteers could donate blood or register asmpotential blood donors.
----------
Na Skwerze Pionierów przystanął krwiobus, gdzie chętni oddawali krew lub rejestrowali się jako dawcy.
Local producers as usual prepared yummy food and for those with a taste for culture there was a performance of The Swan Lake.
----------
Lokalni producenci jak zwykle przygotowali pyszne jedzenie, a dla spragnionych kultury dziewczęta zatańczyły Jezioro Łabędzie,.
Getting ready for collision...
----------
Przygotowując się do wypadku...
Listening to the music. Banda Puchatka was one of the bands.
----------
Słuchając muzyki. Banda Puchata była jednym z zespołów.
Linked to:

6 comments:

 1. ...these sights look like home.

  ReplyDelete
 2. Cool motorbikes!

  I'm a regular blood donor. There's nothing to it.

  ReplyDelete
 3. Yes, this could be right here. Bikers get together and do fundraisers here, too, as well as 4-wheelers.

  ReplyDelete