Location: Plac Katedralny, Kamień Pomorski, Polska

Pałac Biskupa

Bishop's Palace (Pałac Biskupa)
'The documents show that between 14th and 17th centuries it served as the seat of the episcopal curia. The building was erected nearby the Kamień Pomorski cathedral in the second half of the 15th century in the place of the former court of the curia of Pomeranian bishops from the 14th century. In 1568, the building was thoroughly rebuilt in the Renaissance style. The interior and facades were changed, including the gable, which was covered with traceries, fashionable at that time, referring to the decorations of the Gryfici princely family residencies.
The characteristic elements of the palace are the late-gothic, tracery gable from the north, the 16th-century bay window on the west side wall belonging to the best works of this type of architecture in Pomerania, and a three-story staircase inside the building.
After rebuilding from the devastation of World War II, a public library was established in the palace. Currently, the palace is used as a church archive and a place where church groups have meetings.In the summer, the interiors are used as exhibition halls.' Wikipedia
----------
Pałac Biskupa.
'Z dokumentów wynika, że w wiekach XIV-XVII służył jako siedziba kurii biskupiej. Budynek został wzniesiony przy katedrze kamieńskiej w drugiej połowie XV wieku w miejscu wcześniejszego dworu kurii biskupów pomorskich z XIV wieku. W 1568 roku obiekt został gruntownie przebudowany w stylu renesansowym. Zmieniono wnętrze i elewacje, łącznie ze szczytem, który pokryto modnymi w tym czasie maswerkami, nawiązującymi do dekoracji książęcych rezydencji Gryfitów.
Charakterystycznymi elementami pałacu są: późnogotycki, maswerkowy szczyt od strony północnej, XVI-wieczny wykusz na ścianie bocznej zachodniej należący do najlepszych dzieł tego typu architektury na Pomorzu oraz trójbiegowa klatka schodowa wewnątrz budynku.
Po odbudowie ze zniszczeń z II wojny światowej w pałacu urządzono bibliotekę publiczną. Obecnie w budynku znajduje się archiwum kościelne oraz siedziba grup przykościelnych. W okresie letnim wnętrza są wykorzystywane jako sale wystawowe.' Wikipedia
Linked to:

6 comments:

 1. Great church. Great design.

  ReplyDelete
 2. So beautiful! That little attic window on the roof looks like an all seeing eye to me. Happy June and Happy All Seasons!

  ReplyDelete
 3. Beautiful historic building. - Margy

  ReplyDelete
 4. This beautiful building has much history! Wonder why they rebuilt it in renaissance style? That small roof window is very special:) Many thanks for sharing this with All Seasons! Have a beautiful week, Jesh

  ReplyDelete
 5. Love the detail on the front of the buillding.

  ReplyDelete