Location: Katedra Notre Dame, Paryż, Francja

Notre Dame

'Notre-Dame de Paris (meaning "Our Lady of Paris"), referred to simply as Notre-Dame, is a medieval Catholic cathedral on the Île de la Cité in the 4th arrondissement of Paris. The cathedral was consecrated to the Virgin Mary and considered to be one of the finest examples of French Gothic architecture. Its pioneering use of the rib vault and flying buttress, its enormous and colourful rose windows, as well as the naturalism and abundance of its sculptural decoration set it apart from the earlier Romanesque style. Major components that make Notre Dame stand out include one of the world's largest organs and its immense church bells.
The cathedral's construction began in 1160 under Bishop Maurice de Sully and was largely complete by 1260, though it was modified frequently in the following centuries. In the 1790s, Notre-Dame suffered desecration during the French Revolution; much of its religious imagery was damaged or destroyed. In the 19th century, the cathedral was the site of the coronation of Napoleon I and funerals of many Presidents of the Republic.
While undergoing renovation and restoration, the roof of Notre-Dame caught fire on the evening of 15 April 2019. Burning for around 15 hours, the cathedral sustained serious damage, including the destruction of the flèche (the timber spire over the crossing) and most of the lead-covered wooden roof above the stone vaulted ceiling. Contamination of the site and the nearby environment resulted. Following the April fire, many proposals were made for modernizing the cathedral's design. However, on 16 July 2019, the French Parliament passed a law requiring that it be rebuilt exactly as it appeared before the fire. Stabilising the structure against possible collapse is expected to continue until the end of 2020, with reconstruction beginning in 2021. The government of France hopes the reconstruction can be completed by Spring 2024, in time for the opening of the 2024 Summer Olympics in Paris.' Wikipedia
I wrote about the fire here.
----------
'Notre-Dame de Paris (jej nazwa „Nasza Pani” odnosi się do Marii, Matki Bożej), zwana po prostu Notre-Dame, jest średniowieczną katedrą katolicką na Île de la Cité w 4. dzielnicy Paryża. Katedra została poświęcona Najświętszej Marii Pannie i uważana za jeden z najlepszych przykładów francuskiej architektury gotyckiej. Jego pionierskie zastosowanie sklepienia żebrowego i latającego przyporu, ogromne i kolorowe okna z różą, a także naturalizm i bogactwo rzeźbiarskiej dekoracji odróżniają go od wcześniejszego stylu romańskiego. Główne elementy wyróżniające Notre Dame to jeden z największych organów na świecie i jego ogromne dzwony kościelne.
Budowa katedry rozpoczęła się w 1160 r. Pod przewodnictwem biskupa Maurycego de Sully i była w dużej mierze ukończona do 1260 r., Choć była ona często modyfikowana w kolejnych wiekach. W latach 90. XIX wieku Notre-Dame doznało zbezczeszczenia podczas rewolucji francuskiej; znaczna część obrazów religijnych została uszkodzona lub zniszczona. W XIX wieku katedra była miejscem koronacji Napoleona I i pogrzebów wielu prezydentów Republiki.
Podczas remontu i renowacji dach katedry Notre-Dame zapalił się wieczorem 15 kwietnia 2019 r. Płonąc przez około 15 godzin katedra doznała poważnych szkód, w tym zniszczenia flèche (iglicy drzewnej nad przejściem) i większości pokrytego ołowiem drewnianego dachu nad kamiennym sklepieniem. Spowodowało to zanieczyszczenie terenu i pobliskiego środowiska. Po kwietniowym pożarze zgłoszono wiele propozycji modernizacji projektu katedry. Jednak w dniu 16 lipca 2019 r. francuski parlament uchwalił ustawę wymagającą jego przebudowy dokładnie tak, jak wyglądała przed pożarem. Oczekuje się, że ustabilizowanie konstrukcji przed możliwym zawaleniem potrwa do końca 2020 roku, a odbudowa rozpocznie się w 2021 r. Rząd Francji ma nadzieję, że odbudowa zostanie ukończona do wiosny 2024 roku, przed otwarciem Letnich Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu.' Wikipedia
Napisałam o pożarze katedry tutaj.
Also, can you please like and follow my Facebook page? It’s Kolobrzeg County Photo. I neeed twenty five likes to create user name , then I can promote it on my blog. I will be very grateful. Thank you.
----------
Hej, czy możecie polubić i dołączyć moją stronę na Facebook'u? To Kołobrzeg County Photo. Potrzebuję dwadzieścia pięć polubień, aby utworzyć nazwę użytkownika i wtedy mogę promować stronę na blogu. Będę bardzo wdzięczna. Dziękuję. 


Linked to:


7 comments:

 1. I believe I've already done so.

  Despite never being inside, that fire was a wound to the heart. She will rise again.

  ReplyDelete
 2. Lovely! I didn't realise it was taking so long to stabilise it! Goodness.

  ReplyDelete
 3. The Notre Dame is a great piece of history, and I'm very happy the government stepped to approve of its restoration! I don't know how they look at the reason of the fire in Europe? Here in the USA it is thought that it was arson.The stained glass windows are just gorgeous! A beautiful contribution for All Seasons - many thanks, Klara:)
  What? is this a new rule on Facebook. that you need 25 likes for a username? In the past you just made up your username and gave your email!
  Many thanks for sharing the reconstruction of the Notre Dame, and let's hope it will be finished before the Olympics:):) Have a lovely week!

  ReplyDelete
 4. I am so glad that they opted for restoring this wonderful church with respect, and that means trying to approximate the original structure as much as possible.
  Thank you for taking part in the "My Sunday Best" meme.

  ReplyDelete