Location: Park Koncertów Porannych,Kołobrzeg, Polska

In the park

The pictures are from October 2012. The park has changed since that tim. The sculptures were added. I'm sure I have the post with them, but I can't find it.
----------
Zdjęcia są z października 2012 roku. Park zmienił się od tego czasu. Rzeźby zostały dodane. Jestem pewna, że miałam post z nimi, ale niestety nie mogę go znalaźć.
Linked to:


5 comments: