Treasure

The Marschall Józef Piłsudski Monument in the chilly morning.
'Józef Klemens Piłsudski ( 05 December 1867 - 12 May 1935) was a Polish statesman; he was Chief of State (1918-22), 'First Marschall of Poland' (from 1920), and de facto leader (1926-35) of the Second Polish Republic, Minister of Military Affairs. From World War I he had a great power in Polish politics, while being considered distinguished in the international scene. He is viewed as a founding father of the Second Polish Republic in 1918, 123 years after the country had been divided between by Russia, Austria and Prussia.' Wikipedia
----------
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w mroźny poranek.
'Józef Klemens Piłsudski (5 grudnia 1867 - 12 maja 1935) był polskim mężem stanu, Naaczelnikiem Państwa (1918-22), 'Pierwszym Marszałkiem Polski' (od 1920) i de facto przywódcą (1926-35) Drugiej Rzeczpospolitej Polskiej i Ministrem Spraw Wojskowych. Po pierwszej wojnie światowej miał wielki wpływ na polską politykę, a także uznanie na międzynarodowej scenie. Uznany jest za ojca założyciela Drugiej Rzeczpospolitej Polskiej w 1918 po 123 latach, po podzieleniu Polski pomiędzy Rosję, Austrię i Prusy.' Wikipedia


Linked to:

4 comments:

  1. Nice post and photo's and interesting :-)

    Have a tanfastic week ;-)

    ReplyDelete
  2. ...a wonderful piece of public art! Thanks Klara for sharing this w. eek, I hope to see you back again.

    ReplyDelete