Mewa I pawilon A

'Pavillion A of health resort Mewa I is located at Sciegiennego St 5-6, in the quarter of streets: Sciegiennego, Rodziewiczowny, Konopnickiej, Rafinskiego, close to the Stefan Zeromski Park. It's in proximity to the health resorts: Mewa IV, V and Jantar. The building is from before WWII and it's designed in secession style. Its silhouette is outlined on the city map from 1929 (back then Simonstraße). It has a basement, a high ground floor, one floor and attic with rooms for patients. The building's shape is varied with decorative peaks and two towers (from north and south side).' Wikipedia
----------
'Pawilon A sanatorium Mewa I zlokalizowany jest przy ulicy Ściegiennego 5-6, w kwartale ulic: Ściegiennego, Rodziewiczóny, Konopnickiej, Rafińskiego - w blieskiej odległości Parku im. Stefana Żeromskiego (zdrojowego). Sąsiaduje z sanatorium Meva IV, Mewa V oraz Jantar. Mieści się w budynku o secesyjnej architekturze - jest jednym z niewielu w Kołobrzegu sanatoriów, w budynku sprzed II wojny światowej. Jeso sylwetka zarysowana jest na planie miasta z 1929 r. (ówczesna Simonstraße). Ma przyziemie, wysoki parter, piętro i poddasze z pokojami dla kuracjuszy. Bryła budynku jest urozmaicona ozdobnymi szczytami oraz dwiema wieżyczkami (od strony północnej i południowej).' Wikipedia
Linked to:

7 comments: