Location: Wały Chrobrego, Szczecin, Polska

Szczecin

'Waly Chrobrego (German: Hakenterrasse = Haken's Terrace) - a viewing terrace about 500 meters long in Szczecin on the Skarpa along the Oder (river Odra). The famous urban-architectural assumption co-creating, together with the National Museum in Szczecin, the Castle of Pomeranian Dukes and the cathedral. St. Jakub, the city's Odra River silhouette, visible from the main access routes from the east running over bridges and viaducts. Designed and built according to the concept of Wilhelm Meyer-Schwartau in the years 1902 - 1921 on the initiative of mayor Herman Haken, in whose honour the terrace was originally named.' Wikipedia
----------
'Wały Chrobrego (niem. Hakenterrasse = Taras Hakena) - taras widokowy o długości ok. 500 metrów w Szczecinie na skarpie wzdłuż Odry. Słynne założenie urbanistyczno-architektoniczne współtworzące, wraz z Muzeum Narodowym w Szczecinie, Zamkiem Książąt Pomorskich i katedrze pw. św. Jakuba, nadodrzańską sylwetę miasta, widoczną z głównych tras dojazdowych od wschodu biegnących przez mosty i wiadukty. Zaprojektowane i wzniesione według koncecpcji Wilhelma Meyera-Schwartau w latach 1902 - 1921 z inicjatywy nadburmistrza Hermana Hakena, na cześć którego został taras pierwotnie nazwany.' Wikipedia
Linked to:4 comments:

 1. Very lovely - and looks like it's coming back to life...

  ReplyDelete
 2. Look like Szczecin is a lovely city. Happy Capturing.

  ReplyDelete
 3. Interesting views to wonderful buildings and more...
  ...stay healthy and well.

  ReplyDelete
 4. wonderful buildings....love to visit one day

  ReplyDelete