Location: Plac Katedralny, Kamień Pomorski, Polska

Katedra w Kamieniu Pomorskim

'Co-Cathedral of St Mary, St. John the Baptist and St. Faustin the bishop in Kamień Pomorski - the church of the Roman Catholic parish of St. Otto in Kamień Pomorski. The historic cathedral of the Pomeranian diocese.
In the years 1972–1992 the temple served as a co-cathedral of the Szczecin-Kamień diocese. Currently, it is a co-cathedral of the Szczecin-Kamień archdiocese.
On September 1, 2005, the co-cathedral and the neighbouring building complex were declared a Historical Monument by the decree of the President of the Republic of Poland.' Wikipedia
----------
'Konkatedra Najświętszej Marii Panny, św. Jana Chrzciciela i św. Faustyna biskupa w Kamieniu Pomorskim – kościół parafii rzymskokatolickiej św. Ottona w Kamieniu Pomorskim. Historyczna katedra diecezji pomorskiej.
W latach 1972–1992 świątynia pełniła funkcję konkatedry diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Obecnie jest konkatedrą archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.
1 września 2005 roku konkatedra oraz sąsiadujący z nią zespół budynków rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały uznane za Pomnik Historii.' Wikipedia
Linked to:


4 comments:

  1. You know, way back then, they built cathedrals to last centuries!!

    ReplyDelete
  2. Beautiful church, Klara. Am glad the president declared it a historic monument. If the political winds change in your country, at least this beautiful building is safe! Many thanks for sharing these towers and ceilings with All Seasons. Wishing you a beautiful week! Jesh

    ReplyDelete
  3. An inspiring place to worship. - Margy

    ReplyDelete