Location: Ulica Sybiraków, Kołobrzeg, Polska

White and Red

I was hoping for good weather to celebrate the 101st anniversary of our independence. It was very nice and we could enjoy the day. The ceremonies were accompanied by exhibitions, songs and discussions, and the chefs offered pea soup.
----------
Miałam nadzieję na dobrą pogodę na świętowanie sto pierwszej rocznicy naszej niepodległości. Było bardzo ładnie i mogliśmy cieszyć się dniem. Uroczystościom towarzyszyły wystawy, śpiewy oraz dyskusje, a kucharze częstowali grochówką.
Linked to:


3 comments: