Location: Kołobrzeg-Bagicz Lotnisko, Polska

Sunrise Festival 2019

The 17th Sunrise Festival has begun yesterday. It'll last till Sunday or rather Monday morning.
Not my type of music, but the scenes of the biggest festival of electronic music in Poland look interesting. It's the first time when the festival takes place in Podczele at the old Bagicz airport.
----------
17. Sunrise Festival rozpoczął się wczoraj. Potrwa do niedzieli albo raczej do poniedziałku rano.
Nie mój typ muzyki, ale sceny największego w Polsce festiwalu muzyki elektronicznej wyglądają interesująco. To pierwszy raz kiedy festiwal odbywa się w Podczelu na płycie starego lotniska Bagicz.
 Linked to:
3 comments: