Location: Rodos, Grecja (Ελλάδα)

U for Unique

Rhodes town is a unique place, where we can meet a mixture of architectures. I must say, it's because of the important position on the Aegean Sea and wars, which brought different owners throughout the ages. Read more here about, why is it worth to see Rhodes town.
----------
Miasto Rodos jest unikalnym miejcem, gdzie można spotkać mieszankę architektur. Trzeba przyznać, że to dzięki ważnej pozycji na Morzu Egejskim i wojnom, które przyniosły różnych właścicieli przez  wieki. Więcej o tym, dlaczego warto zobaczyć miasto Rodos tutaj.
Linked to:

3 comments: