Corner

Tenement houses at the corner of Rzeczna St i Narutowicza St. Picture taken in April 2017.
--------
Kamienice na skrzyżowaniu ulic Rzecznej i Narutowicza. Zdjęcie zrobione w kwietniu 2017 r.

8 comments: