Location: Park Teatralny, Kołobrzeg, Polska

tap water

 ... waiting for hot summer days ... and when the summer will come it'll be easy to cool down in the Park Teatralny ... our tap water is very good ... the small tap is for doggies :) ....

------------

... czekająć na letnie gorące dni .. a kiedy lato przyjdzie, będzie łatwo się orzeźwić w Parku Teatralnym ... nasza kranówka jest bardzo dobra ... mały kran jest dla piesków :) ...


5 comments: