Location: Pole Marsowe, Paryż, Francja

Wieża Eiffla

'The Eiffel Tower is a wrought iron lattice tower on the Champ de Mars in Paris. It is named after the engineer Gustave Eiffel, whose company designed and built the tower.
Constructed from 1887 to 1889 as the entrance to the 1889 World's Fair, it was initially criticised by some of France's leading artists and intellectuals for its design, but it has become a global cultural icon of France and one of the most recognisable structures in the world. The Eiffel Tower is the most-visited paid monument in the world; 6.91 million people ascended it in 2015.
The tower is 324 metres tall, about the same height as an 81-storey building, and the tallest structure in Paris. Its base is square, measuring 125 metres on each side. During its construction, the Eiffel Tower surpassed the Washington Monument to become the tallest man-made structure in the world, a title it held for 41 years until the Chrysler Building in New York City was finished in 1930. It was the first structure to reach a height of 300 metres. Due to the addition of a broadcasting aerial at the top of the tower in 1957, it is now taller than the Chrysler Building by 5.2 metres. Excluding transmitters, the Eiffel Tower is the second tallest free-standing structure in France after the Millau Viaduct.
The tower has three levels for visitors, with restaurants on the first and second levels. The top level's upper platform is 276 metres above the ground – the highest observation deck accessible to the public in the European Union. Tickets can be purchased to ascend by stairs or lift to the first and second levels. The climb from ground level to the first level is over 300 steps, as is the climb from the first level to the second. Although there is a staircase to the top level, it is usually accessible only by lift.'
Wikipedia

You can read about what to see in Paris here

----------
'Wieża Eiffla to kratowa wieża z kutego żelaza na Polach Marsowych w Paryżu. Jej nazwa pochodzi od inżyniera Gustave'a Eiffela, którego firma zaprojektowała i zbudowała wieżę.
Zbudowana w latach 1887–1889 jako wejście na Światowe Targi w 1889 roku, była początkowo krytykowana przez niektórych czołowych francuskich artystów i intelektualistów za jej projekt, ale stała się globalną ikoną kultury Francji i jedną z najbardziej rozpoznawalnych struktur na świecie. Wieża Eiffla jest najczęściej odwiedzanym płatnym zabytkiem na świecie. W 2015 roku skorzystało z niego 6,91 mln osób.
Wieża ma 324 metry wysokości, mniej więcej tyle samo co 81-kondygnacyjny budynek i jest najwyższą konstrukcję w Paryżu. Jej podstawa jest kwadratowa, mierzy 125 metrów z każdej strony. Podczas budowy Wieża Eiffla pokonała Pomnik Waszyngtona, stając się najwyższą budowlą zbudowaną przez człowieka na świecie. Tyruł ten utrzymywała przez 41 lat, aż do ukończenia Chrysler Building w Nowym Jorku w 1930 roku. Była to pierwsza budowla, która dotarła do wysokości 300 metrów. Dzięki dodaniu anteny nadawczej na szczycie wieży w 1957 roku stała się wyższa od budynku Chryslera o 5,2 metra. Z wyjątkiem nadajników, Wieża Eiffla jest drugą najwyższą wolnostojącą konstrukcją we Francji po wiadukcie Millau.
Wieża ma trzy poziomy dla zwiedzających, z restauracjami na pierwszym i drugim poziomie. Górna platforma najwyższego poziomu znajduje się 276 metrów nad ziemią - najwyższy taras widokowy dostępny publicznie w Unii Europejskiej. Bilety można kupić na wejście po schodach lub windę na pierwszy i drugi poziom. Wspinaczka z poziomu gruntu na pierwszy poziom trwa ponad 300 kroków, podobnie jak wspinaczka z pierwszego poziomu na drugi. Chociaż na najwyższy poziom prowadzą także schody, to zwykle można się tam dostać tylko windą.'
Wikipedia

Przeczytajcie tutaj co można jeszcze zobaczyć w Paryżu

Linked to:


2 comments:

  1. Nice post and photos I have only been through Paris once years ago with all my family we were driving to Spain's Costa Brava :-)

    Have a towertastic week :-)

    ReplyDelete
  2. One can't imagine Paris without it.

    ReplyDelete