Location: Nad Sekwaną, Paryż, Francja

Stroll by the Seine

'The Seine is a 777-kilometre-long (483 mi) river and an important commercial waterway within the Paris Basin in the north of France. It rises at Source-Seine, 30 kilometres (19 mi) northwest of Dijon in northeastern France in the Langres plateau, flowing through Paris and into the English Channel at Le Havre (and Honfleur on the left bank). It is navigable by ocean-going vessels as far as Rouen, 120 kilometres (75 mi) from the sea. Over 60 per cent of its length, as far as Burgundy, is negotiable by commercial riverboats, and nearly its whole length is available for recreational boating; excursion boats offer sightseeing tours of the river banks in Paris, lined with top monuments including Notre-Dame, the Eiffel Tower, the Louvre Museum and Musée d'Orsay.
There are 37 bridges within Paris and dozens more spanning the river outside the city. Examples in Paris include the Pont Alexandre III and Pont Neuf, the latter of which dates back to 1607. Outside the city, examples include the Pont de Normandie, one of the longest cable-stayed bridges in the world, which links Le Havre to Honfleur.' Wikipedia
----------
'Sekwana jest rzeką o długości 777 km (483 mi) i ważną komercyjną drogą wodną w basenie paryskim na północy Francji. Wznosi się w Source-Seine, 30 km (19 mil) na północny zachód od Dijon w północno-wschodniej Francji na płaskowyżu Langres, przepływając przez Paryż i do kanału La Manche w Le Havre (i Honfleur na lewym brzegu). Jest żeglowny przez statki oceaniczne aż do Rouen, 120 kilometrów od morza. Ponad 60 procent jego długości, aż do Burgundii, jest negocjowane przez komercyjne łodzie rzeczne, a prawie cała jego długość jest dostępna dla łodzi rekreacyjnych; łodzie wycieczkowe oferują wycieczki krajoznawcze po brzegach rzeki w Paryżu, wyłożone najważniejszymi zabytkami, w tym Notre-Dame, Wieżą Eiffla, Luwrem i Musée d'Orsay.
W obrębie Paryża znajduje się 37 mostów i kilkadziesiąt innych rzek rozciągających się poza miastem. Przykłady w Paryżu to Pont Alexandre III i Pont Neuf, z których ten ostatni pochodzi z 1607 roku. Poza miastem, przykłady obejmują Pont de Normandie, jeden z najdłuższych mostów wantowych na świecie, który łączy Le Havre z Honfleur.' Wikipedia
Linked to:


2 comments: